[Concurs d’oposició extraordinari] – Model de recurs d’alçada, reclama els teus drets.

Si no estàs conforme amb la puntuació definitiva de la fase d’oposició del concurs d’oposició extraordinari, pots posar un RECURS D’ALÇADA davant la DIRECCIÓ GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS.

Des de CGT Ensenyament, us facilitem un model de Recurs d’Alçada (genèric) amb les instruccions bàsiques. L’haureu d’enviar a partir del 3 d’octubre (el termini màxim per entregar-lo és fins a final de mes), a través del següent enllaç.

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/recursos-oposicions-docents.