Consulta el número definitiu de la borsa 16-17

El número d’ordre de la borsa de treball ja és el definitiu per al curs 2016-2017.

aplicatiu.pngPots consultar la llista en la seva totalitat (número definitiu i relació de persones per especialitat). Has d’anar al tauler d’anuncis del SSTT (apartat 1.2 “Publicació de la llista” d’ ENS/1297/2016).

També està actualitzat a ATRI. Consulta de dades > Altres dades del meu expedient. Clicant següent i arribaràs a la informació sobre la borsa de sustitucions. El número que indica el barem és el definitiu.