[Convocatòria extraordinària] Borsa de treball de personal d’administració i serveis

Presentació de sol·licituds: del 12 de desembre al 12 de gener.

S’ha publicat la Resolució per la qual s’incorporen els mèrits de les persones inscrites a la borsa oberta de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria extraordinària 8/2016).

La borsa s’obre per a les categories professionals i a les comarques següents:

  • Educador/a de llar d’infants (B) – EDU: Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès, Conca de Barberà i Ripollès
  • Fisioterapeuta (B) – FIS: Barcelona-ciutat, Tarragonès i Vallès Oriental
  • Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) – TEI: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Barcelona ciutat, Conca de Barberà, Pallars Jussà, Priorat i Tarragonès
  • Integrador/a social (C1) – INS: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès, Gironès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, Urgell i Vallès Occidental
  • Auxiliar d’educació especial (D1) – AEE: Barcelona ciutat
  • Oficial/a de primera manteniment (llar d’infants) (D1) – OFI: Barcelona ciutat
  • Oficial/a de primera, cuiner/a (llars d’infants) (D1) – CUI: Bages, Barcelonès, Garraf i Vallès Occidental
  • Ajudant/a de cuina-netejador/a (llar d’infants) (D2) – NAJ: Barcelonès, Garraf.

Requisits generals i específics.

Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 12 de desembre de 2016 i, com a mínim, fins al 12 de gener de 2017.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.

Fins al 12 de gener, cal presentar al registre dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament (o del Consorci d’Educació de Barcelona) demanats com a àrea de gestió, el document imprès que genera l’aplicació informàtica (aquest document també especifica els documents que cal presentar per justificar els requisits al·legats).