Convocatòria oposicions- DOGC 31/1. EDC/137/2006

DOGC 31/1: OPOSICIONS. RESOLUCIÓ EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

Termini de presentació de sol·licituds fins dilluns 20 de febrer – El procediment selectiu començarà el 19 de maig de 2006, a la tarda, en què es realitzarà la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d’aquesta prova al tauler d’anuncis de la seu dels respectius tribunals.

http://www.gencat.net/diari/4562/06023077.htm