Curs de formació: Recuperem la democràcia als centres. Dissabte 4 de maig

CGT Ensenyament oferim un curs gratuït de 15 hores reconegut pel Departament d’educació on presentem i posem en pràctica la “Guia pràctica de democràcia als centres educatius”.

És per aquest motiu que com a docents hem de conèixer el marc regulador bàsic que regeix els centres educatius per tal de participar i contribuir en la construcció democràtica dels nostres centres.  

CGT Ensenyament hem elaborat una guia pràctica de democràcia als centres on  trobareu una breu descripció dels documents i dels òrgans col·legiats que regeixen el funcionament i l’organització dels centres educatius. Expliquem què són i com hi podem influir els docents i la resta de treballadores de l’escola pública. El que oferim amb aquesta guia és sobretot una sèrie de consells i de pautes organitzatives: accions i prevencions que podem aplicar als nostres centres. 

El curs de formació consistirà en 5 hores presencials on es farà una breu contextualització del canvi legislatiu que va encetar l’aprovació de la LEC, una introducció a la guia i dos tallers pràctics; i 10 hores de treball individual en línia que consistirà a respondre uns qüestionaris i resolució d’un cas pràctic. 

Programa de la formació

9-9:30 Acollida 

9:30-10 La democràcia als centres: d’on venim i on anem? 

10-10:30 Presentació de la Guia “Recuperem la democràcia als centres” 

10:30-11 Pausa i cafè

11-12 Taller d’anàlisi i elaboració dels documents d’organització i funcionament del centre 

12-13:30 Taller d’estratègies de participació democràtica

13:30-14 Posada en comú i tancament

Per fer les inscripcions cal que ompliu el següent formulari: https://ja.cat/OgUxp (potseriorment us sortirà l’enllaç a la formació en XTEC) 

Per més informació o qualsevol dubte, podeu escriure al correu electrònic cgtensebcn@cgtcatalunya.cat