Davant l’aprovació en el Parlament de resolucions sobre matriculació del curs 2016-2017

El passat 3 de març, el Parlament de Catalunya aprovava una sèrie de resolucions que afecten directament el procés de matriculació del proper curs. Destaquem alguns dels punts aprovats:

El punt b) Elaborar un calendari per a l’execució de les obres de construcció i remodelació dels diferents centres escolars a Catalunya amb greus mancances infraestructurals i d’adequació, abans de finalitzar el curs 2015-2016, i presentar-lo davant la Comissió d’Ensenyament.

El punt e) “Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concretament, el tancament de totes les línies de l’escola pública previstes pel Departament (…) garantint, en tot cas, que no es suprimeixi cap línia de manera unilateral.”

El punt g) “Baixar la ràtio d’alumnes per classe pel proper curs 2016-2017 per tal de garantir la qualitat educativa als centres escolars de Catalunya, i en especial en els grups de P3 de centres ubicats en entorns d’alta complexitat.”

El punt h) “Mantenir totes les línies educatives en el procés de preinscripció per assegurar la possibilitat de les famílies d’escollir el centre escolar que volen per als seus fills.”

A l’espera que el Departament concreti l’oferta que faran els centres públics el proper 18 de març, segons el calendari que acaben de publicar, CGT ensenyament demana al Departament d’Ensenyament:

Que no facin tancaments de línies públiques de P3. Després d’anys de retallades el que cal és aprofitar la baixada de la natalitat per començar a recuperar recursos i millorar, d’aquesta manera, la qualitat de l’ensenyament públic.

Que es concretin les directrius per fer efectiva la reducció de ràtios i per a la correcta utilització de tots els recursos educatius.

Que es generin els recursos necessaris per a la desmassificació de l’ensenyament secundari, i s’acabi amb la forta precarietat de molts centres ubicats en barracons o en escoles pensades per a la primària.

Que s’acabin els criteris que discriminen la matriculació a l’ensenyament públic respecte dels centres concertats (tancaments preventius, terminis molt més llargs a la concertada que permeten comptar amb la matrícula viva per completar unitats…), criteris que estan clarament al servei de la potenciació de la privada concertada en detriment de la pública.

Que, al Parlament, forces tan diverses acabin aprovant les mesures esmentades és el resultat de la lluita engegada per famílies i docents, a les nostres escoles i instituts, que van aconseguir resolucions de suport en molts municipis catalans. Aquest és el camí: la mobilització ha de continuar.