Decret d’activitats d’Educació en el Lleure

El proper 1 de novembre entrarà en vigor la nova normativa d’activitats d’Educació en el Lleure.

DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.18439.pdf

Aquest nou decret ve a substituir el Decret 137/2003, i a part de regular les activitats d’Educació en el Lleure tradicionals, ara també inclou les activitats amb un component esportiu: casals esportius, estades o campus esportius i les rutes esportives.

La disposició transitòria enumera les titulacions vàlides per a la consideració de professionals de l’educació en el lleure, fins a la creació del Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya.