Acreditació de la competència digital docent. Modalitats i procediments [Resolució]

RESOLUCIÓ, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els…

Instruccions per als centres educatius sobre l’ensenyament i ús de les llengües oficials

Instruccions per als centres educatius sobre l’ensenyament i ús de les llengües oficials. Instruccions per als…

Permís per naixement, adopció o acolliment

16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o…

Modificació data límit desistiment de les sol·licituds de jubilació

L’últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d’agost, de…

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o…

Llicència per assumptes propis

Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí. Durada: Fins a 6 mesos cada…

Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Actualització de les instruccions per a l’avaluació de l’ESO i el batxillerat

La Direcció General de Currículum i Personalització ha publicat una actualització del document sobre l’avaluació, promoció…

Participació en l’esborrany de decret l’educació bàsica

La Direcció General de Currículum i Personalització, des de la Subdirecció General d’Ordenació Curricular, està elaborant…

Decreto de Evaluación y promoción Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la…

Formació anarcosindicalista: Estatut de les treballadores

Formació online sobre l’Estatut de les treballadores, les normes de l’ordenament jurídic en relació a la…

Decret d’admissió. El Departament d’Educació fidel al servei a la patronal de la privada i l’església

Més beneficis als concerts educatius amb el decret d’admissió d’alumnes Amb  el decret d’admissió d’alumnes  aprovat…

Decret 11/2021 de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió…

Organització de la prevenció

Pla de prevenció​​​ El Pla de prevenció de riscos laborals del Departament és l’eina necessària per…

[Bases i criteris de gestió] Borsa de treball docent 2020-2021

resolucio-criteris-borsa-2020.pdfResolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els…

Modificació de convocatòries de proves d’accés i d’obtenció de títols

RESOLUCIÓ EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves…

Formació sindical bàsica

Formació sobre Acció Sindical i legislació laboral bàsica. Lloc: Seu de CGT Catalunya (C/ Burgos 59,…

Xerrada informativa oposicions 2020

Escoles oficials d’idiomes, secundària, arts plàstiques i disseny. Informacions rellevants i canvis importants, places convocades per…

Nomenaments del mes de juliol

Als professors sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si…

Oposicions 17-18. Dilluns 18, xerrada informativa

xerrada_cgt_opos_ok.pdfDesprés de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de places d’accés a la funció…

Què hem de fer en cas d’incompliment de la normativa de temperatures. Com reclamar

Normativa REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut…