DECRET de la Inspecció d’Educació.

DECRET 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació. URI ELI:  eli/es-ct/d/2021/03/02/12/dof L’article 131.2 de l’Estatut…

Formació anarcosindicalista: Estatut de les treballadores

Formació online sobre l’Estatut de les treballadores, les normes de l’ordenament jurídic en relació a la…

Decret d’admissió. El Departament d’Educació fidel al servei a la patronal de la privada i l’església

Més beneficis als concerts educatius amb el decret d’admissió d’alumnes Amb  el decret d’admissió d’alumnes  aprovat…

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021)

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o…

Concurs de trasllats 20-21. Normes procedimentals

boe-a-2020-12028.pdfOrden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a…

Organització de la prevenció

Pla de prevenció​​​ El Pla de prevenció de riscos laborals del Departament és l’eina necessària per…

[Bases i criteris de gestió] Borsa de treball docent 2020-2021

resolucio-criteris-borsa-2020.pdfResolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els…

Documents d’organització i gestió del centre 2020-2021

resolucio_doigc_20_21.pdfResolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i…

Modificació de convocatòries de proves d’accés i d’obtenció de títols

RESOLUCIÓ EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves…

Formació sindical bàsica

Formació sobre Acció Sindical i legislació laboral bàsica. Lloc: Seu de CGT Catalunya (C/ Burgos 59,…

[10F] Xerrada informativa oposicions 2020

Escoles oficials d’idiomes, secundària, arts plàstiques i disseny. Informacions rellevants i canvis importants, places convocades per…

Llicència per assumptes propis

Aquesta llicencia és per al personal funcionari de carrera (no funcionari en pràctiques ni els interí).…

​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Personal docent acollit a la Seguretat Social A partir de l’1 de desembre de 2015 va…

Tot i la sentència del TSJC, el Decret de Plantilles segueix vigent

Des de CGT Ensenyament valorem positivament l’anul·lació d’alguns articles del Decret de Plantilles a partir de…

Títols i certificats de competència en llengües estrangeres reconeguts pel Departament d’Ensenyament

1759793.pdfRESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, d’actualització de títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües…

Nomenaments del mes de juliol

Als professors sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si…

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment

Durada: 8 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat…

Curs 18-19. Documents d’organització i gestió del centre. Principals novetats

Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització…

Oposicions 17-18. Dilluns 18, xerrada informativa

xerrada_cgt_opos_ok.pdfDesprés de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de places d’accés a la funció…

Documents d’organització i gestió 17-18. Principals novetats

Per accedir a les aplicacions de gestió i organització del centre, el Departament d’Ensenyament posa a…

Què hem de fer en cas d’incompliment de la normativa de temperatures. Com reclamar

Normativa REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimas de seguretat i salut…