Defensant les Llars d’Infants com a Part Essencial del Sistema Educatiu

Volem informar-vos sobre els punts clau de la recent reunió amb el Departament d’Educació i reafirmar la nostra postura:

Dotacions.

Continuem negociant per garantir una atenció de qualitat als infants, considerant la realitat de les nostres escoles bressol. La baixada de ràtios és un tema polític, però des d’aquesta mesa ens esforcem perquè les EDU tinguin el màxim suport per assumir les seves tasques. Actualment, les ràtios són de 20 infants a i3 amb una mestra i una TEEI, i de 18 infants a i2 amb una EDU. Considerem que és inassumible oferir una educació i atenció integral i de qualitat amb aquestes ràtios. Continuarem apostant per una escola bressol que cobreixi totes les necessitats reals.

Reducció horària per majors de 55 anys.

Està sobre la taula la negociació de la reducció horària per majors de 55 anys. El personal PAE som personal d’atenció educativa amb una càrrega laboral superior a la resta de personal dels centres educatius. Des de CGT seguim apostant per aquesta reducció i que no suposi una discriminació respecte a la resta de companys/es del centres educatius on treballem. 

Atenció inclusiva i precoç.

Seguim batallant per la incorporació de personal especialitzat per garantir una atenció inclusiva i precoç als infants amb necessitats educatives especials.

La CGT Ensenyament aposta fermament per les Escoles Bressol. El  0-3 és una etapa més dins del sistema educatiu. La importància de l’atenció precoç és fonamental per assegurar el desenvolupament integral dels infants i prevenir futures necessitats de suport.

Seguim lluitant per una educació pública, de qualitat i inclusiva per a tots els infants!

#Educació #Dotacions #EscolesBressol #0-3 tambéhiés #CGTEnsenyament