Docents – Concurs excepcional de mèrits

Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs excepcional de mèrits.

Ja es pot consultar l’estat de la sol·licitud a l’Espai Personal.

Accedeix a l’Espai Personal

Amb codi d’usuari GICARAmb certificat digital

Llista provisional de valoració de mèrits: a partir de febrer de 2023


El concurs de mèrits és el primer dels processos d’estabilització que es convoquen amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Has d’emplenar la sol·licitud telemàticament a través de l’enllaç “Fes la sol·licitud de participació i mèrits“.

Sol·licitud de participació (amb codi d’usuari GICAR)Sol·licitud de participació (amb certificat digital)

Preguntes freqüents (web del departament)

Correu de consulta concurs de mèrits: estabilitzaciodocent.educacio@gencat.cat.

Indicant:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Explicació detallada de la consulta
 • Si tens problemes amb l’aplicació, adjunta captura de pantalla i assenyala el dubte o l’errada que tens.

Tribunals dels processos d’estabilització 

Nomenament. Resolució EDU/3902/2022, de 12 de desembre, per la qual es nomenen els tribunals dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.​​

Composició dels tribunals que han de valorar els mèrits i proposar la selecció de les persones aspirants que participen en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.


Pots presentar-te a les places de:

 • cos de professors d’ensenyament secundari,
 • cos de professors tècnics de formació professional,
 • cos de professors d’escoles oficials d’idiomes,
 • cos de professors d’arts plàstiques i disseny,
 • cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny, i
 • cos de mestres.

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Terminis

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022.
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: previsió primera setmana de novembre de 2022
 • Reclamacions contra la llista provisional: en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: transcorregut el termini de 10 dies per les reclamacions.

Pagament: El pagament dels drets de participació s’ha de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica a través del web: oposicionsdocents.gencat.cat o a través dels terminals ServiCaixa.

Barem de mèrits: a partir del punt 7 de la citada Resolució (accedeix  aquí)

 • Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC 5 de setembre de 2022.
 • La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 15 punts.
 • Experiència docent prèvia: màxim 7 punts (punt 7.1)
 • Formació acadèmica: màxim 3 punts (punt 7.2)
 • Altres mèrits: màxim 5 punts (punt 7.3 )

Nomenament de personal funcionari de carrera. A efectes des de l’1 de setembre de 2023.

Web concurs de mèrits del departament

Requisits

Pots participar-hi sempre que compleixis els requisits generals i específics, treballis a l’Administració pública o no.

Pots presentar-te de manera simultània o consecutiva a tots els processos que es convoquin.

A la convocatòria de concurs excepcional de mèrits només hi ha el procediment lliure d’ingrés. Les places de reserva per a persones amb discapacitat s’incorporen a les del concurs oposició d’estabilització d’ingrés a la funció pública docent.

Mira els requisits generals i específics

Identificació digital

Per participar necessites tenir una identificació digital que t’identifiqui electrònicament, assegura’t que disposes d’un d’aquests sistemes d’identificació:  

Si no disposes de cap de les identificacions indicades, pots aconseguir-ne una des del web Certificats i identificació digital

Documentació

La sol·licitud de participació és telemàtica i et permet adjuntar tota la documentació que vols que se’t valori com a mèrit.

Si treballes o has treballat al Departament d’Educació, les teves dades personals, laborals i acadèmiques s’obtindran directament del teu expedient electrònic del Departament i, per tant, no has d’incorporar, a la sol·licitud de participació, justificants ni certificats d’aquests mèrits.

Què has de fer si:

 • No tens expedient electrònic: escanejar tots els documents que vols que se’t valorin i tenir-los disponibles en el teu dispositiu per poder-los adjuntar a la sol·licitud.
 • Has tingut expedient electrònic, però actualment no hi tens accés: com has treballat al Departament d’Educació, les teves dades es carregaran automàticament en el moment de fer la sol·licitud. En fer-la, si vols que se’t valorin altres mèrits o trobes a faltar alguna informació, els has de tenir escanejats i disponibles en el teu dispositiu per poder-los adjuntar a la sol·licitud.
 • Tens accés al teu expedient electrònic: revisa les teves dades personals, laborals i acadèmiques. En el moment de fer la sol·licitud, si hi ha dades que no consten i vols que se’t valorin com a mèrit, has de tenir escanejats els documents corresponents i tenir-los disponibles en el teu dispositiu per poder-los adjuntar.

Aquesta documentació escanejada es comprovarà i es podrà demanar l’original en qualsevol moment del procediment perquè pugui ser verificada. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

Especialitats convocades

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi Especialitat Places
501 Administració d’empreses 80
502 Análisi i química industrial 25
503 Assessoria i processos d’imatge personal 24
504 Construccions civils i edificacions 5
505 Formació i orientació laboral 113
506 Hoteleria i turisme 27
507 Informàtica 129
508 Intervenció socio-comunitària 91
509 Navegació i instal·lacions marines 5
510 Organització i gestió comercial 55
511 Organit. i proc. manteniment vehicles 26
512 Organit. i proj. de fabricació mecànica 28
513 Org. i projectes de sistemes energètics 8
514 Processos de cultiu aqÜÍcola 1
515 Processos de producció agrària 10
516 Processos industria alimentaria 8
517 Proces. diagnòstic clÍnic prod. ortoprot 20
518 Processos sanitaris 46
519 Processos i mitjans de comunicació 12
520 Proc. i prod.de tèxtil, confecció i pell 4
522 Processos i productes d’arts gràfiques 5
523 Processos i productes de fusta i mobles 4
524 Sistemes electrònics 12
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 24
AL Alemany 14
AN Anglès 621
AR Aranes 1
CN Biologia i geologia 368
DI Dibuix 278
ECO Economia 96
EF Educació fÍsica 326
FI Filosofia 130
FQ FÍsica i química 270
FR Francès 103
GE geografia i història 604
GR grec 20
IT Italià 1
LA Llatí 64
LC L. catalana i literatura 520
LE L. castellana i literatura 528
MA Matemàtiques 554
MU Música 166
PSI Orientació educativa 523
TEC Tecnologia 336
Totals   6.285

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi Especialitat Places
601 Cuina i pastisseria 37
602 Equips electrònics 7
603 Estètica 24
604 Fabric. i instal·lació fusteria i mobles 4
605 Instal·lació/mant. equips tèrmics i flu 4
606 Instal·lacions electrotècniques 26
607 Instal·lació i equips crianÇa i cultiu 1
608 Laboratori 7
609 Manteniment vehicles 51
610 Màquines, serveis i producció 6
611 Mecanització i manteniment de màquines 41
612 Oficina de projectes de construcció 3
614 Op. equips elab.produc. alimentaris 3
615 Operacions de processos 7
616 Operacions/equips prod. agrària 4
617 Patronatge i confecció 6
618 Perruqueria 30
619 Proced. diagnòs. clÍnic i ortoprotètics 38
620 Procediments sanitaris i assistencials 89
621 Processos comercials 36
622 Processos de gestió administrativa 58
623 Producció en  arts gràfiques 6
625 Serveis a la comunitat 75
626 Serveis de restauració 9
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 81
628 Soldadures 10
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 5
Totals   668

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Codi Especialitat Places
133 Alemany eoi 20
134 Àrab 3
135 Italià EOI 4
136 Japonès 1
137 Portuguès 1
138 Rus 4
139 Xinès 3
190 Espanyol 6
192 Francès eoi 26
193 Anglès eoi 58
195 Català eoi 4
197 Neerlandès 1
198 Eùscar 1
199 Coreà 1
Totals   133

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat Places
703 Cons. i resturació obres escultòriques 1
707 Dibuix artÍstic i color 14
708 Dibuix tècnic 5
709 Disseny d’interiors 9
710 Disseny de moda 1
711 Disseny de producte 1
712 Disseny gràfic 15
715 Fotografia 6
716 Història de l’art 5
719 Materials i tecn: conser. i restauració 1
720 Materials i tecnologia: disseny 3
721 Mitjans audiovisuals 6
722 Mitjans informàtics 2
723 Organització industrial i legislació 6
725 Volum 7
Totals   82

Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat Places
806 Enquadernació artÍstica 1
809 Modelisme i maquetisme 1
812 Talla de pedra i fusta 2
813 Tècniques ceràmiques 3
817 Tècniques de patronatge i confecció 1
Totals   8

Cos de mestres

Codi Especialitat Places
ALL Audició i llenguatge 101
EES Pedagogia terapèutica 857
INF Educació infantil 1.312
PAN Llengua estrangera: anglès 482
PEF Educació fÍsica 402
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 298
PRI Educació primària 2.223
Totals   5.683