Document per lliurar als Ajuntaments el 12/2/09

Sr/a Alcalde/essa,

En la mesura de la seva coresponsabilitat i compromís en tot allò que afecta a l’ensenyament públic en la seva localitat, professionals de l’educació pública, membres de la comunicat educativa i els sindicats USTEC•STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, UGT i CGT volem fer palès que:

La política educativa del Departament d’Educació i l’actitud del seu Conseller s’han vingut caracteritzant als últims anys per l’autoritarisme més absolut i un menyspreu envers el professorat i la seva tasca, l’ensenyament públic en general i els seus representants legals, els sindicats.

A la presentació al parlament d’un projecte de llei d’educació obviant les propostes de les organitzacions representatives del professorat, el rebuig de part del professorat i altres sectors de la comunitat educativa expressada en les mobilitzacions mantingudes a llarg de l’any passat , se li ha d’afegir la seva incapacitat i negligència alhora de resoldre els problemes reals que tenen plantejades avui els centres públics: massificació de les aules, dèficits en les construccions escolars necessàries, professorat insuficient per a l’escolarització actual i futura, organització del tractament de la diversitat, restriccions i arbitrarietats en l’adjudicació de les plantilles, erràtica gestió del Departament….

A més, l’aplicació que està fent el conseller Maragall d’alguns preceptes continguts en el projecte de llei quan encara no han estat discutits ni aprovats pel Parlament de Catalunya reforcen encara més aquesta manera de fer política gens democràtica.

A tot això, cal afegir una manca absoluta de respecte per la negociació col•lectiva, intentant retallar-la i minimitzar-la contínuament, tot prenent mesures unilaterals que empitjoren sensiblement les condicions de treball del professorat i constitueixen flagrants incompliments d’acords sindicals i de govern.

En aquest sentit, expressem el més absolut rebuig a aquesta política educativa i reivindiquem que:

1.- No volem aquesta Llei

2.- No a la desregulació horària. No a l’augment de la jornada lectiva

3.- No a la disminució de l’oferta pública d’ocupació. Manteniment de l’oferta pactada. Ampliació dels pactes d’estabilitat.

4.- Cobriment de totes les substitucions des del primer dia.

5.- No a la retallada de plantilles.

6.- Increment de la construcció de centres públics. No a la massificació

7.- No als incompliments del Departament d’Educació

Reiterem el nostre rebuig a aquesta manera d’actuar i a aquestes polítiques del Departament i del Conseller i el nostre compromís amb el professorat i l’ensenyament públic en la lluita per impedir l’aplicació d’unes mesures que atempten contra la qualitat de l’educació pública i contra els drets laborals dels seus treballadors i les seves treballadores i estem disposats a realitzar una nova convocatòria de vaga general de l’ensenyament públic en el cas que aquestes mesures no es retirin i no hi hagi un canvi substancial en l’actitud del Departament.

Mestres, professors, professores, membres de la comunitat educativa i USTEC•STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, UGT i CGT