DOCUMENTACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LES PLANTILLES CURS 2014 / 2015

DOCUMENTACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LES PLANTILLES CURS 2014 / 2015

Orientacions per la definició dels diferents llocs de treball

Proposta de descripció de llocs de treball específic estructural, amb efectes curs 2014 / 2015

Proposta resum de la direcció de l’escola de definició de llocs de treball específics estructurals (ESCOLES)

Proposta resum de la direcció de l’institut de definició de llocs de treball específics estructurals (INSTITUTS)

Proposta resum de la direcció de l’escola oficial d’idiomes de definició de llocs de treball específics estructurals (EOI)

Proposta resum de la direcció de l’escola d’arts i disseny de definició de llocs de treball específics estructurals (ART)

Proposta resum de la direcció del centre de formació d’adults de definició de llocs de treball específics estructurals (ADULTS)

Certificat d’exercici de la docència en llocs de treball específics amb competències digitals (ús i aplicació de les TIC/TAC) en centres educatius públics

Proposta de la direcció del centre de destinació provisional de funcionaris de carrera i/o personal interí

Registre d’entrevista personal per a la provisió d’un lloc de treball específic estructural