Educació comença a treballar en les propostes de Privacitat i Digitalització Democràtica dels Centres Educatius (de famílies i XNET)

0-protocol-de-xnet.pdfEl Departament d’Educació, en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya, manifesta la voluntat de compartir i construir amb el teixit social i associatiu línies de treball conjuntes per la millora de la competència digital de l’alumnat i dels docents en els centres educatius, i en aquest sentit de col·laborar amb Xnet en el marc del projecte “Tecnocultura i educació”.

Així és començaa a treballar formalment en les propostes de Privacitat i Digitalització Democràtica dels Centres Educatius de famílies i XNET.

L’acord és una col·laboració per a estudiar la viabilitat de les nostres propostes sobre protecció de dades i digitalització a les escoles i, si es demostren viables, la seva implementació.

Més informació

QUÈ ÉS FARÀ A PARTIR D’ARA

> Activació dels punts 1 (servidors) i 2 (suite) de la proposta.
> Recollida de propostes ciutadanes i d’altres països.
> Estudi de viabilitat de nous servidors i interlocució amb el CTTI i el CESICAT.
> Estudi de viabilitat de suites.
> Revisió de plecs.

Sobre el punt 3 (formació), es recollirà informació, però s’activarà quan els punts 1 i 2 estiguin més avançats.

Crida a la participació

EXTRACTE DE L’ACORD ENTRE EL GRUP DE FAMÍLIES PROMOTORES I XNET AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Manifesten
(…)
3. Que Xnet té la voluntat de col·laborar amb el DE per a l’excel·lència en la privacitat de dades, la digitalització estable i la possibilitat d’elecció real de les escoles i la comunitat educativa en aquest àmbit.

4. Que Xnet manifesta que:

> La digitalització de l’entorn educatiu, especialment a través de l’adopció d’entorns de treball en línia, i l’educació en la tecnocultura són dues de les qüestions que han de ser clau en l’agenda educativa actual. Amb aquest esperit, un grup de mares i pares juntament amb Xnet han elaborat una proposta de solució en la privacitat de dades, la digitalització estable i la possibilitat d’elecció real de les escoles i la comunitat educativa en aquest àmbit.
> La seguretat no és només tècnica i, per tant, no consisteix només en analitzar aquests aspectes o en respectar el reglament de protecció de dades. La seguretat també implica disposar d’uns protocols de funcionament que respectin de la mateixa manera les persones que els Estats. D’altra banda, no podem garantir la seguretat sense diversificació i l’oferta d’opcions segures on es pugui escollir amb tota la informació necessària en virtut de l’autonomia de centre. Existeixen servidors grans, adaptats a servir institucions i que són també respectuosos amb els drets humans i que segons Xnet, no són els que es fan servir en aquest moment.

> Té interès que el DE agregui en una suite educativa les eines auditables que ja existeixen i ofereixen totes les prestacions que proporcionen les suites educatives comercials però amb un enfocament centrat en la privacitat dels infants, la sobirania de la comunitat educativa, la seva capacitació real i el control de les dades.

> Actualment a la capacitació de la comunitat educativa li falta enfortir l’àmbit més essencial del digital. El digital és tecnologia en una mínima part, de la mateixa manera que ho són l’escriptura o els llibres. Es necessita posar al centre una mirada que no sigui tècnica ni criminalitzadora i que eduqui en la tecnocultura, que és la cultura del nostre temps: una forma de pensar, d’organitzar-se, de compartir i de crear fonamental per ser una ciutadania amb competències i capacitats per operar en l’entorn.

5. Que el Departament d’Educació, en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya, manifesta la voluntat de compartir i construir amb el teixit social i associatiu línies de treball conjuntes per la millora de la competència digital de l’alumnat i dels docents en els centres educatius, i en aquest sentit de col·laborar amb Xnet en el marc del projecte “Tecnocultura i educació”.

Acorden
(…)
Aquests àmbits de treball:

a) Entorns virtuals d’aprenentatge i servidors.
Pel que fa als entorns virtuals d’aprenentatge i els servidors, es tracta de recollir informació d’altres organitzacions governamentals educatives per saber quins estan fent servir i quines característiques tenen, així com, obrir una bústia per propostes ciutadanes. L’objectiu és millorar els serveis que ofereix i té el DE, revisant, si s’escau els plecs de les licitacions afegint criteris ètics i de respecte dels drets humans, pel que fa als paràmetres de contractació dels entorns i servidors del DE perquè incloguin els més alts estàndards internacionals de privacitat, drets i seguretat.

b) Suites educatives.
Iniciar una prospectiva internacional per cercar opcions estructurades, àgils i de fàcil usabilitat als centres perquè puguin triar diferents opcions amb la informació necessària, amb la intenció que els serveis siguin proveïts, sempre que sigui possible, per empreses de proximitat. Cercar una proposta viable que adapti les eines i recursos del DE en matèria d’aprenentatge en línia a standards d’usabilitat i inclusius, en un formats més idonis. Estudiar l’oferta existent i viabilitat tècnica de suites i serveis de videoconferència. Obrir una bústia perquè puguin arribar propostes la ciutadania. Convocar reunions amb les empreses que faciliten recursos en obert i lliures i en base al compliment del principi de neutralitat del DE.

c) Formació en tecnocultura.
Complementar l’oferta formativa del DE amb competències en tecnocultura, entès pel fet de l’aprenentatge d’eines que li son realment útils a l’usuari, més enllà de la tècnica, i que l’aprenentatge adquirit sigui transferible a la resta d’usos que pot fer servir amb altres tipus d’eines. Contemplar els coneixements de tecnocultura adients per al context educatiu actual, així com, teixir un entramat associatiu per a que els centres de recerca i desenvolupadors de programari lliure donin resposta a les necessitats digitals que els vagin sorgint a la comunitat educativa i es puguin anar desenvolupant eines que anticipin i solucionin els problemes.

0-protocol-de-xnet.pdfEnllaç al document

Més informació