El 3r trimestre no pot ser avaluat – Exigim nomenaments extraordinaris

Per totes les casuístiques segregadores en situació de crisi:

EL 3r TRIMESTRE NO POT SER AVALUAT!

Per pal·liar els efectes de la manca de recursos i afrontar el teletreball:

CAL NOMENAR AL PERSONAL SUBSTITUT JA!!

Des de CGT Ensenyament ja denunciàvem, durant el segon trimestre, les situacions d’estrès i malestar entre docents, alumnat, i famílies que estaven generant les orientacions del Departament d’Educació sobre el teletreball. Per aquest tercer trimestre no s’incrementen els recursos materials ni humans que cladrien per fer front a l’educació sota confinament. Tampoc no es tenen en compte les conseqüències psicològiques ni emocionals per a infants i adolescents d’un confinament tan llarg. Però, paradoxalment, sí que ens donen indicacions de que siguin avaluats.


Davant l’escletxa digital que s’està generant en els centres educatius de Catalunya, impedint que tot l’alumnat i professorat tingui un accés equitatiu als recursos tecnològics, des de CGT Ensenyament estem recollint les situacions que evidencien aquesta manca de recursos i que, un cop més, no garanteixen el dret a l’educació de l’alumnat.

Per aquest motiu us agraïm que ens feu arribar la informació a través d’aquesta enquesta:

Formulari


Les dades evidencien la bretxa digital i socioeconòmica

El mateix conseller Bargalló calculava que un 10-15% de l’alumnat no podrà seguir les classes en línia i reconeixia que cal vetllar sobretot per evitar l’escletxa digital i l’acompanyament emocional. També ha reconegut que aquest curs no és un curs normal i que ens hem d’oblidar del temari i de replicar el que es fa l’aula. La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la FAPAC, també s’han posicionat en contra de l’avaluació sense classes presencials.

En el document Criteris davant la prolongació del període de confinament el Departament reconeix que nombrosos centres educatius de Catalunya ja tenen iniciades línies de treball digital amb el seu alumnat i fan ús de diferents entorns per a l’aprenentatge… però, evidentment, molts altres no. Per aquests últims proposa un «Pla de centres en línia» en què posarà també a disposició dels centres un entorn virtual d’aprenentatge, de manera “esglaonada”. Es reconeix, per tant que, en uns centres s’està avançant matèria i en altres no. I es deixa a criteri de cada centre, és a dir de la seva direcció, quina resposta donar a la situació, sense incrementar els recursos tecnològics ni humans necessaris. Mentrestant, hi ha milers d’ordinadors als centres tancats i milers de docents substitutes a l’atur i sense opció de nomenament.

2n de batxillerat: un greuge que pot ser irreversible

Que es reconegui que part de l’alumnat no pot seguir les classes en línia mentre s’avança matèria, i que uns centres segueixin avançant temari mentre que uns altres no, suposa un greuge especialment greu per a l’alumnat de 2n de batxillerat, el qual haurà de fer front a les PAU. Tot i que hi haurà un increment de l’opcionalitat de la prova, amb la intenció de minimitzar els efectes del desenvolupament presencial de només 2/3 del curs, hi haurà alumnat que estarà en millors condicions a l’hora de fer la prova perquè ha treballat al totalitat dels continguts. Finalment, cal afegir que suposarà també una dificultat afegida durant el 1r curs de carrera per a aquell alumnat.

El Departament expressa frases boniques com que a fi de garantir la igualtat d’oportunitats, els centres hauran d’elaborar un pla que permeti arribar a tot l’alumnat. Però no dóna cap solució concreta per fer-ho possible i, en un curs en què aquest alumnat es juga accedir o no a estudis superiors aquest greuge pot arribar ser irreversible. Des de CGT exigiríem l’anul·lació de les PAU si no fos perquè som conscients que les notes de batxillerat amb què arriba l’alumnat dels centres privats són, de vegades, “estranyament” més altes, i que les PAU, tot i que també injustes, compensen en molts casos aquest greuge envers l’alumnat dels centres públics.
Atesa la intenció del manteniment de les PAU i l’actual accés a la universitat, és urgent a 2n de batxillerat un pla específic d’aplicació immediata que faciliti els recursos necessaris, tant humans com materials, perquè tot l’alumnat pugui accedir a un «ensenyament virtual» en igualtat de condicions.

CGT Ensenyament EXIGIM:

  • Que les persones que estiguin en actiu a la borsa, i que hagin prestat serveis aquest curs, puguin optar a un nomenament extraordinari per a fer tasques de suport als diferents centres que ho necessitin. Poden cobrir feines necessàries i específiques de suport i/o fer formació. Aquesta mesura s’ha de fer efectiva des del moment en què la persona substituta es quedi sense nomenament i amb efecte retroactiu per a les persones que ja han quedat sense nomenament durant el curs.
  • Que es doti de recursos digitals suficients a l’alumnat i professorat que ho necessiti per pal·liar l’escletxa digital durant el confinament.
  • Que el tercer trimestre no sigui qualificable per tal de no convertir l’escletxa digital i de condicions socials, econòmiques i familiars en notes injustes.
  • Que el Departament doni instruccions clares de com desenvolupar el teletreball. Instruccions que siguin sostenibles i tinguin en compte les diferents condicions i recursos digitals i sociofamiliars, tant de l’alumnat com del professorat.
  • Que s’aturi de manera immediata el decret d’autonomia de centres que permet l’arbitrarietat de les direccions i fomenta la competitivitat entre centres. No es pot seguir generant càrregues de treball desiguals i que no permeten la conciliació familiar del professorat. No es pot seguir incrementant la segregació escolar via “on line”.

Un augment substancial de les plantilles i reducció significativa de les ràtios el curs vinent per incrementar l’atenció individualitzada i per pal·liar les conseqüències negatives de l’actual període de confinament.

Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya.