El Departamen d’Educació, el Consorci i l’Ajunatment tanquen línies a l’escola pública, mentre rescaten la concertada.

El passat dilluns 22 de febrer es comunicava al claustre de l’Ins. Ferran Tallada del barri del Carmel de Barcelona que el proper curs no s’ofertarà el primer d’ESO i que s’anirà tancant tota l’ESO progressivament. La direcció els informa que no tenen cap document per escrit que confirmi aquesta notícia i que la informació s’ha traslladat només verbalment.

El mateix dia, s’assabenten de manera informal que a les escoles de primària s’està dient a l’alumnat que al Ferran Tallada ja no hi haurà ESO, i el dimarts s’adonen que el Ferran Tallada ja no surt a l’aplicatiu d’inscripció.

La CGT manifestem que:

1. La comunitat educativa del Ferran Tallada es sent menyspreuada pel Departament d’Educació, Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona atès que aquests canvis de planificació educativa s’han fet d’amagat, sense demanar l’opinió de la comunitat educativa i sense informar formalment les parts afectades.

2. El professorat està en perill de perdre la seva feina. Gran part de la plantilla del Ferran Tallada són personal interí. A més estan inscrits a una borsa de treball exclusiva de les escoles de l’Ajuntament, en total 35 entre primària i secundària, és dir, que al tancar línies en els centres municipals el que provoca és l’eliminació directa de llocs de feina, perquè no tenen opció de treballar en els centres de la Generalitat.

3. Sentim una forta indignació pel menyspreu que mostren les administracions cap a l’escola pública, atès que el Departament ha internalitzat com a mínim 3 escoles religioses concertades mentres tanquen grups a la pública. Ens sembla molt bé que les escoles concertades esdevinguin públiques, però el que no es diu és que els docents d’aquestes tenen pitjors condicions laborals que els docents de la pública. Per tant s’està creant una doble escala dins la mateixa administració amb la mateixa feina però condicions laborals diferents. Per no parlar de la quantitat de diners públics amb que s’hauran de pagar el lloguer o la compra dels espais de la concertada.

4. És significatiu que es creïn instituts escola en zones econòmicament més malmeses, on l’alumnat té més dificultats per aconseguir tenir estudis superiors. Amb els instituts de secundària, ESO i batxillerat, l’alumnat té una oportunitat més segura i propera de continuar amb els estudis postobligatoris. On quedarà l’ascensor social?

5. Al Ferran Tallada s’estimen molt el seu alumnat. La implicació del professorat és màxima i ho donen tot per educar, formar, acompanyar i donar suport de totes les maneres possibles el seu alumnat i les seves famílies. És un institut innovador, integrador i amb una oferta educativa molt diversa, amb molts casos d’èxit i alta resiliència de l’alumnat.

Per tot l’exposat sol·licitem:

1. Al Consorci d’Educació, l’Ajuntament de Barcelona i al Departament d’Educació, que aturin el tancament de l’ESO al Ferran Tallada.

2. Que el govern de Catalunya defensi i promocioni l’escola pública.

3. Al veïnat, les associacions del barri i a les famílies, que ens facin suport de totes les maneres que puguin: enviant cartes a l’alcaldia i responsables educatius, signant el manifest, a través de les xarxes socials (seguiu a Instagram @ferrantalladaenlluita  i a Twitter @ferrantalladaenlluita

Farem tot el que estigui a les nostres mans per conservar el nostre institut.

NO AL TANCAMENT DE L’ESO AL FERRAN TALLADA. 

CGT CEB IMEB

SIGNA EL MANIFES ONLINE