El departament dona engrunes a les treballadoresdel PAE

Dels punts d’ordre del dia que es tractaven avui, només s’ha vingut a dir que:

 • A 1 de setembre de 2024 adaptarà la categoria de les TEEI a Edu de les escoles rurals. Però no especifica
  com es gestionarà el personal que actualment hi treballa.
 • El departament creu convenient estudiar la reducció progressiva de l’atenció directa de l’alumnat a partir dels 60 anys i subjecte als pressupostos de l’any 2025.

Resum de les propostes de l’ordre del dia:

 1. Propostes de millora de les condicions laborals, reconeixement i canvi de categoria professional per
  al personal TEEI del primer cicle de l’escola rural.
  El Departament mostra el seu compromís de treballar aquest canvi a categoria B de cara al curs vinent.
  El compromís és amb data 1 de setembre.
  El funcionament serà per borsa (no hi ha compromís de mantenir les mateixes TEEI que passin a EDU)
  CONCLUSIÓ: POTSER AL CURS VINENT (SI NO CANVIA GOVERN…)
 2. Data de mesa per treballar la modificació del nomenclàtor i de reconeixement de categoria de tot el
  personal laboral del Departament d’Educació.
  Aquest tema s’ha de tractar en el moment que es negociï el VII conveni. No ho podem tractar al Comité Intercentres . El lloc és Funció Pública.
  CONCLUSIÓ: RES
 3. Equiparació del calendari de les Llars d’Infants de la Generalitat a la resta de centres educatius
  públics del Departament d’Educació.
  No hi ha resposta de la direcció de centres públics. El Decret 282 diu que s’ha d’oferir el servei durant 10
  mesos. No podem anar en contra la normativa.
  CONCLUSIÓ: NO CANVIA
 4. Reconeixement formal del mes de juliol com a un mes de formació per a tot el personal laboral dels
  centres.
  Aquest tema està sota el marc del conveni i no es pot modificar.
  Tenim marcades 40 h de formació i un nombre d’hores de treball anuals.
  S’ha de garantir la formació i analizaran quantes denegacions de formacions es fan des dels Equips Directius.
  CONCLUSIÓ: RES
 5. Calendarització de la millora d’ 1/3 de jornada a 1/2 jornada durant l’inici del tercer trimestre del curs 23-24.
  Compromís que a l’abril/maig podrán tenir aquests canvis efectuats. Les treballadores rebran una notificació.
  CONCLUSIÓ: CANVI A L’ABRIL / MAIG
 6. Definició de funcions del personal TEEI. Revisió de les funcions actuals i acord.
  L’administració està treballant en un document de proposta. Quan el tinguin acabat ens el passaran. El DOIGC és un document viu. Es podrà introduir encara que estigui publicat.
  CONCLUSIÓ: CAL ESPERAR VEURE LA SEVA PROPOSTA PERÒ NO HI CONFIEM MASSA…
 7. Mateixes instruccions sobre el mes juliol i sobre les 2,5h de l’horari no necessàriament als centres,
  que al personal docent Ho recullen i ho analitzen
  CONCLUSIÓ: RES
 8. BORSA: Estudi la possibilitat de mantenir la borsa oberta d’algunes categories i territoris durant tot
  l’any.
  Es farà segons necessitat de cobertura
  CONCLUSIÓ: ES CONTINUARAN FENT LES COSES COM EL DEPARTAMENT CONSIDERI
 9. Calendarització de la implementació d’una EEE a cada llar, començant per les que tenen més
  necessitats.
  Punt previst a la Mesa Tècnica de la setmana vinent.
  CONCLUSIÓ: RES ENCARA
 10. Pas de les AEE a la categoria d’EEE.
  Punt previst a la Mesa Tècnica de la setmana que ve. S’està treballant en un pla pilot.
  CONCLUSIÓ: ES TREBALLARÀ…
 11. Reducció de 2 h els majors de 55 anys.
  El Departament manifesta que és un tema complex, però que l’han estudiat.
  Creuen que es podria implantar gradualment iniciant-ho als 60 anys, en horari d’atenció directa, però condicionat a pressupostos de 2025.
  CONCLUSIÓ: EN UN FUTUR, AMB MÉS EDAT I CONDICIONAT A PRESSUPOSTOS = RES
  La conclusió de la reunió amb el Departament d’educació és que no està disposat a negociar cap dels punts que històricament el personal PAE reivindica. Si el departament no negocia amb la part social, el personal PAE haurà de mostrar la seva força amb la mobilització