El Departament rectifica i no destitueix a la direcció de CFA Girona

EPA- EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

El Departament d’Educació fa marxa enrere, després de la pressió feta per la Comunitat Educativa d’educació de persones adultes, sindicats, diverses organitzacions de l’entorn educatiu i representants de grups polítics parlamentaris.

El Departament d’Educació ha rectificat i resol no aplicar la sanció prevista , amb l’obertura d’ expedient i destitució de càrrec, a la direcció de CFA Girona deixant-la en una falta lleu d’amonestació

L’organització i la lluita ha estat clau per fer enrere una sanció desproporcionada i injusta. El Centre al igual que altres centres de Catalunya  va cedir uns espais de forma desinteressada als alumnes que feien preparació de les proves de majors de 25 anys. Fins fa dos anys el Departament d’educació no permetia en l’oferta formativa la possibilitat de cursar les assignatures específiques en els CFA. Per la qual cosa , hi havia un acord no explicitat pel qual es permetia que l’alumnat o les associacions d’alumnat es poguessin organitzar per dur-les a terme i els centres els hi cedien un aula per poder fer-la. Fa dos cursos el Departament , va donar la possibilitat d’acceptar que els centres ampliessin l’oferta per tal de poder donar resposta  a aquesta necessitat formativa,  però sense ampliar els recursos docents per poder-lo portar a terme sense que la resta d’oferta formativa es veiés afectada . Es proposava incorporar l’alumnat a altres grups com al del curs  Preparatori de les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, la qual cosa  no sempre era possible i amb la pandèmia encara amb més dificultat. 

Celebrem que el Departament d’Educació s’hagi fet enrere en la desproporcionada sanció prevista inicialment, i que l’hagi resolt amb una amonestació. Però no hem d’oblidar, que la causa del problema  de fons no és  en sí una pràctica incorrecta,  si no que la causa del problema està en una falta clara de dotació de personal,   de desinversió en la formació de Persones Adultes.  Fet que des de fa temps a CGT Ensenyament venim denunciant. 

La formació d’Adults és una de les assignatures pendents del Departament d’Educació , cal una aposta clara per la formació al llarg de la vida i permetre als centres poder  fer ofertes de formació àmplies, d’acord amb les necessitats  socials actuals i amb  els recursos docents per poder fer-ho.

FEDERACIÓ D’ ENSENYAMENT CGT CATALUNYA   21 ABRIL 2021