Concurs de trasllats 20-21 docents municpals

 S’ha publicat el concurs de trasllats d’enguany. 

CONCURS DE TRASLLATS 20-21 PRIMÀRIA 

CONCURS DE TRASLLATS 20-21 SECUNDÀRIA

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de trasllats serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la Gaseta Municipal, és dir, fins el 6 de maig

Enguany vam rebre l’esborrany una setmana abans i vam fer al·legacions al concurs de trasllats de secundària per tal que sortissin a concurs el nombre més gran de places possible. Com sabeu, el CEB ens facilita les plantilles a inici de curs i comptabilitzem el nombre d’interins que ocupen places senceres.

VEURE INSTÀNCIA

Pel que fa al concurs de primària hem valorat que surten les places suficients i no hem fet al·legacions.
 
Arran de la instància vam rebre una trucada del responsable del concurs del CEB explicant-nos que no surten les places que comptabilitzem perquè no totes les places senceres ocupades per interins són estructurals. També ens diuen que moltes especialitats d’FP no surten a concurs perquè no hi ha persones amb l’especialitat opositada a altres centres.
 
Ara estem esperant la resposta per escrit i també hem demanat que ens facilitin la informació respecte al nombre de places considerades estructurals.