EL PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA AMB INESTABILITAT LABORAL

CGT denuncia els contractes precaris que realitza el Departament d’Educació
al Personal d’Atenció Educativa.

A les escoles no només treballen docents. Una peça important al dia a dia dels
centres és el personal d’atenció educativa (PAE), conformat per figures de les tècniques
d’integració social (TIS), educadores d’educació especial (EEE), auxiliars d’educació
especial (AEE) i tècniques especialistes en educació infantil (TEEI).

El 27 de febrer el govern va aprovar ampliar la plantilla del Departament d’Educació.
Concretament 39 TIS, 21 TEEI I 1 EEE. Des de CGT creiem que aquesta nova dotació és
insuficient per cobrir les necessitats reals de l’escola inclusiva i per atendre a l’alumnat amb
situació de vulnerabilitat social.

A més aquestes 61 places en realitat ja existeixen, es van crear a inici de curs i
actualment hi ha 61 treballadores que al 6 de març se’ls hi extingeix el contracte. A aquestes
treballadores se’ls va realitzar un contracte de reforç, és a dir un contracte temporal de sis
mesos per circumstàncies de la producció, no per tot el curs.

L’organització anarcosindicalista denuncia que el Departament d’Educació dugui a
terme aquesta tipologia de contractes al personal d’Atenció Educativa dels centres
educatius donat que no cobreixen el curs sencer. És precari pel treballador i també pel
centre educatiu, que a mig curs, pot perdre el recurs i/o la persona de referència.
Actualment, aquestes treballadores se’ls extingeix el contracte el 6 de març i han de tornar a
borsa. Pateixen la incertesa de no saber si durant aquest curs podran continuar treballant en
la mateixa plaça, en un altre o acabaran a l’atur. Els centres educatius també estan
preocupats perquè volen que la mateixa treballadora pugui acabar el curs. Ja coneix el
funcionament del centre, a l’alumnat i el més important, ha creat vincles amb els alumnes
que atén i les seves respectives famílies.

Des de l’organització anarcosindicalista remarquen la importància dels vincles que han de
fer aquestes professionals per poder realitzar les seves funcions socioeducatives. Creiem
que aquests canvis afectaran negativament l’alumnat.

CGT exigim al Departament d’Educació mantenir als mateixos centres, almenys fins
a final de curs, a les treballadores amb contracte de reforç, amb la millora contractual
corresponent.


EntreTotesTot!
CGTLaboralsEnsenyament