El personal d’atenció educativa (PAE) reclama adequació de categoria laboral i reconeixement de tasques com a funció educativa

El grup de personal laboral de la CGT ha començat una campanya per exigir el reconeixement de la seva categoria laboral, de manera que passi de C1 a B1 i així adequar la remuneració que li pertoca per les tasques que exerceix i la titulació que se li exigeix. Una altra de les reclamacions és que el col·lectiu passi a dependre del Departament d’Educació.

De moment aquesta situació s’ha traspassat als diferents grups parlamentaris en les reunions que s’estan celebrant aquesta setmana. Per la banda del Departament d’Educació també s’ha concertat una reunió per abordar la temàtica que se celebrarà al dia 2 de maig.

I és que el col·lectiu PAE se sent menystingut ja que arrossega unes condicions laborals que no s’adeqüen a les seves tasques i funcions actuals.

La primera denúncia va enfocada al tipus de contractació, ja que actualment els contractes que es veuen obligades a signar estan per sota de la categoria que els pertoca. El VI conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (així com el VII, que està en tràmits de negociació actualment) ens ubica en la categoria C, mentre que la la titulació requerida per accedir com a PAE és la de tècnic superior. Com especifica clarament l’article 76 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a aquesta titulació li correspon la categoria B.

La segona reivindicació fa referència al canvi de Departament, pel que estableix el Decret 150/2017 a l’article 5, es fa palesa la necessitat d’integrar el PAE dins el Departament d’Educació i desvincular-nos de la Direcció General de Funció Pública que depèn del Departament de Presidència. D’aquesta manera les funcions educatives del col·lectiu podrien estar definides i clarificades en relació a la coordinació amb l’equip docent dels centres educatius i la nostra vinculació amb el Projecte educatiu de centre. 

Cal que s’adeqüi la situació al funcionament actual, ja que la funció educativa del col·lectiu és més que evident. Les seves tasques es basen en el treball coordinat amb els equips docents dels centres educatius per donar suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre i complementar l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats específiques. El conformem TEEI,  EEE, TIS i AEE.

Les funcions que exerceixen en els centres educatius són imprescindibles per a la inclusió de tot l’alumnat i per a la millora de l’activitat educativa, tal i com estableix el mateix Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa en el marc d’un sistema d’educació inclusiu.

Tot i aquest paper fonamental i la nostra tasca i implicació constant al funcionament de l’acció educativa, ens sentim menyspreades i maltractades pel Departament d’Educació. Creiem que no tenim la consideració que es mereix la nostra tasca i que no cobrem el que hauríem de cobrar.

Des de CGT Laborals encetarem les mobilitzacions necessàries perquè`aquest reconeixement es faci efectiu

SENSE PAE NO HI HA INCLUSIÓ

CGT LABORALS

Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya

20 d’abril de 2023