Reclamem el permís per a exàmens finals en les oposicions del personal laboral

Aquest matí hem reclamat davant l’administració la rectificació d’aquesta vulneració de les treballadores per la no concessió d’un permís que està recollit en el “VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya”, que  és el contracte sorgit de la negociació entre els representants de l’Administració i els representants dels treballadors.

Reclamació

EXPOSO, 

Que en base a la RESOLUCIÓ EDU/4003/2022, de 20 de desembre, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022). 

Aquesta prova es realitzarà el dissabte 29 d’abril de 2023 a les 9 hores a la  Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Avinguda Diagonal, 684, 08034 Barcelona. 

En aquest concurs oposició es presenten un total de 2.223 persones procedents de tota Catalunya de les quals moltes d’elles són treballadores del Departament d’Educació i, per tant, tenen recollit en el “VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya”, en l’article 47 el permís “Per a exàmens finals en centres oficials: les 24 hores anteriors. Per a altres proves definitives i alliberadores: el temps indispensable per a realitzar-les.” 

Que s’està posant en dubte la concessió d’aquest permís per part de l’Administració, a les persones amb necessitats derivades de l’assistència a aquest examen oficial.

SOL·LICITO

La rectificació d’aquesta vulneració de les treballadores per la no concessió d’un permís que està recollit en el “VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya”, que  és el contracte sorgit de la negociació entre els representants de l’Administració i els representants dels treballadors. Així com, la Constitució reconeix la força vinculant dels convenis col·lectius quan han estat subscrits amb els requisits establerts a l’Estatut dels treballadors. (http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2240)