Eleccions als Consells Escolars dels centres

Calendari del procés:

  • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
  • Votacions: entre els dies 26 i 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

Web del departament

Més informació sobre el Consell Escolar