La Mesa Sectorial d’Educació

La Mesa Sectorial és l’òrgan a través de el qual els docents exerceixen el seu dret…

Les Juntes de Personal

Les Juntes de Personal estan formades per totes les delegades que han sortit escollides a les…

Com fer una denúncia a inspecció de treball

Tothom té dret a denunciar irregularitats laborals, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que denuncia.…

Eleccions als Consells Escolars dels centres

Calendari del procés: Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018 Constitució…

Com convocar un claustre?

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió…

Comunicar la vaga

És la comunicació del cessament temporal, col·lectiu i concertat de la prestació del treball, per part…

Eleccions Consell Escolar 2016 – Calendari

Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016 Constitució de les meses…

El Dret a Vaga de l’alumnat

L’alumnat no té dret a vaga. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als…

El Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el…

CGT Ensenyament davant el dret de l’alumnat a fer vaga

Des de CGT Ensenyament volem manifestar: – És obligació dels equips directius el respecte escrupolós del…

Criteris d’actuació davant la vaga general