La Mesa Sectorial d’Educació

La Mesa Sectorial és l’òrgan a través de el qual els docents exerceixen el seu dret…

Les Juntes de Personal

Les Juntes de Personal estan formades per totes les delegades que han sortit escollides a les…

Com fer una denúncia a inspecció de treball

Tothom té dret a denunciar irregularitats laborals, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que denuncia.…

Eleccions als Consells Escolars dels centres

Calendari del procés: Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018 Constitució…

Com convocar un claustre

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió…

Comunicar la vaga

És la comunicació del cessament temporal, col·lectiu i concertat de la prestació del treball, per part…

Eleccions Consell Escolar 2016 – Calendari

Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016 Constitució de les meses…

El Dret a Vaga de l’alumnat

L’alumnat no té dret a vaga. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als…

El Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el…