Els estudiants de Batxillerat podran cursar assignatures de modalitat o optatives a distància: el blended learning

* A partir del curs vinent a l’alumnat de 1r i 2n curs de batxillerat d’un 10% dels centres podrà cursar matèries de modalitat o optatives a distància a través de IOC. Aquesta modalitat es realitzarà sota la supervisió del tutor del centre que estarà permanentment coordinat amb el tutor de l’IOC.

* Oferta de FP dual