En defensa del personal docent substitut arran de la Resolució que deixa en suspens la llista definitiva

Comunicat en defensa del personal docent substitut arran de la Resolució que deixa en suspens la llista definitiva.

Un cop més des que va començar la crisi sanitària i econòmica del Covid-19, el Departament d’educació demostra una total manca d’empatia i cap voluntat de defensar els drets laborals del col·lectiu de docents més precari i vulnerable.

La resolució del 17 d’abril de 2020 que deixa en suspens la publicació de la Llista definitiva d’exclosos i admesos del personal docent interí significa un nou i dur atac per al col·lectiu de substituts i substitutes que en la majoria de casos han perdut la possibilitat de ser nomenats en aquest final de curs i ho tindran molt complicat per tornar treballar quan es reprengui el curs.

Que no es publiqui la llista definitiva significa que el personal docent interí que ha estat en actiu durant aquest curs no podrà computar els dies treballats com a serveis prestats. Significa també una greu injustícia ja que no tindran els mateixos drets que la resta de persones interines a l’hora d’optar als nomenaments d’estiu ni a les propostes de continuïtat als centres, malgrat tenir els 12 mesos treballats.

Tot això agreuja encara més la situació d’aquest col·lectiu, que amb el confinament ha vist com l’administració no tenia en compte els seus drets laborals i socials.

Fa encara més ferma la nostra disposició, com a sindicat d’ensenyament, de fer suport a les reivindicacions de la Plataforma Substituts i Substitutes en lluita que reclamen, a banda dels nomenaments extraordinaris, que es computin com a serveis prestats a tot el personal interí que ha estat en actiu aquest curs per tal de no fer més gran el greuge comparatiu respecte el personal interí que no s’ha vist afectat per les mesures excepcionals de tancament de centres.

Sabem que el Departament d’educació es troba desbordat i això explica aquesta resolució que deixa suspesa la llista definitiva. El que no pot ser en cap cas és que la crisi la pagui justament el col·lectiu que es troba en una situació més precària i vulnerable. Per això les resolucions del Departament han d’anar encaminades a protegir els seus drets i no a deixar-los encara més exposats.

Per això demanem que:

  • Es prenguin mesures urgents per resoldre les reclamacions en la baremació de mèrits, i que es publiqui la llista definitiva, i per tant que el personal que ha estat en actiu aquest curs no vegi mermats els seus drets laborals.
  • Es respecti l’ordre de la borsa per a tot el personal interí que ha estat en actiu durant aquest curs.
  • Es redueixi percentualment el nombre de mesos treballats per accedir al nomenament extraordinari de juliol tenint en compte l’escurçament excepcional d’aquest curs.

Emplacem a la comunitat educativa en el seu conjunt per lluitar en solidaritat als nostres companys i companyes substitutes. La qualitat de l’educació pública depèn de la gent que hi treballa. Tots i totes fem l’escola pública, no podem deixar ningú a l’estacada.

CGT Ensenyament