Equiparació salarial cos secundària (590) i cos PTPF (591)

comunicat_cgt_-_desaparicio_cos_591.pdfDes de la CGT-Ensenyament volem mostrar la nostra preocupació per l’ambigüitat amb la que tant PSOE com Unidas Podemos plantegen la possible equiparació salarial entre el cos de Professors d’Educació Secundària (que imparteixen docència a la Formació Professional 590EC) i el cos de Professors Tècnics d’FP (591EC).

En l’actualitat, i des de fa gairebé 30 anys, existeix una discriminació salarial entre aquests dos cossos docents, quan en la pràctica estan exercint idèntiques funcions en la docència dels Mòduls Professionals d’FP. Aquesta discriminació en drets, però no en deures, sempre ha estat denunciada per la CGT Ensenyament.

La nova llei d’Educació (LOMLOE) que està plantejant el govern més progressista de la història, podria acabar amb aquesta discriminació però no sembla que hi hagi una voluntat ferma per a que així sigui.

Les esmenes plantejades per PSOE i UP a la seva pròpia iniciativa legislativa (esmenes 981 i 998), proposen l’extinció de l’actual cos de Professors Tècnics de Formació Professional (PTFP-591EC) sense reconèixer un ingrés directe al cos de secundària ni tampoc una equiparació salarial automàtica. A més, obren la porta a que siguin les administracions educatives (Estatals i Autonòmiques) qui regulin el nou procediment d’accés al cos de secundària, permetent que part de l’actual cos PTFP quedi degradat a un cos per extinguir i es perpetuï l’injusta discriminació salarial existent.

Des de la CGT-Ensenyament valorem positivament les esmenes plantejades per altres formacions polítiques que sí que proposen una equiparació salarial automàtica i acabar amb la discriminació esmentada:

  • Per una banda, l’esmena núm. 25, realitzada per la CUP, proposa la creació d’un cos de Professorat d’FP amb les mateixes condicions que l’actual Cos de Professors d’Educació Secundària (De tal manera que tot el Professorat d’FP tindria els mateixos drets i deures).
  • Per l’altra, l’esmena núm. 158., plantejada per Euskal Herria Bildu, proposa una integració en igualtat de condicions, al nou Cos de Professors de Formació Professional, sigui quina sigui l’actual situació administrativa del professorat.

En aquest sentit, des de la CGT-Ensenyament exigim al Govern Espanyol que acabi amb la discriminació entre el professorat de la Formació Professional!

CGT Ensenyament