Esquerda- Informació professorat interí i substitut

Informació sobre professorat interí i subtitut

http://www.gencat.net/educacio/profe/borsa.htm

RESOLUCIÓ EDC/39/2006, de 17 de gener, per la qual es dicten instruccions relatives a la tramitació dels expedients del professorat interí i substitut que sol•licita acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent ( DOGC núm. 4556 – 23/01/2006)
http://www.gencat.net/diari/4556/06017079.htm

Sol•licitud per acollir-se a les garanties de continuïtat

http://www.gencat.net/educacio/profe/doc/004Y020BB.doc

Termini de 10 dies hàbils: del 24 de gener al 3 de febrer

RESOLUCIÓ GAP/42/2006, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de 10 de gener de 2006, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2006 de 2.565 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Educació. (Pàg. 3506)

http://www.gencat.net/diari/4556/06013033.htm

Per anar al format pdf de L’Esquerda:

IMG/pdf/interins_gener06.pdf