Procés d’estabilització docent – Oposicions docents – Concurs extraordinari

Accés a les adreces electròniques dels tribunals

Vista l’alta participació, la càrrega de gestió de la validació de les corresponents sol·licituds presentades i amb la finalitat de facilitar a les persones aspirants el tràmit d’esmenes i possibles reclamacions…

Es prorroga un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.


Presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023. El procediment selectiu s’inicia al mes de juny de 2023.

RESOLUCIÓN EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 27 de desembre de 2022
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de març de 2023
 • Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la llista provisional
 • Fase d’oposició (proves): a partir de juny de 2023
 • Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023
 • Publicació al DOGC d’aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023
 • Fase de pràctiques: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024
 • Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

Requisits

Pots participar-hi si compleixes els requisits generals i específics, treballis a l’Administració pública o no.

Pots presentar-te de manera simultània o consecutiva a tots els processos que es convoquen.

A la convocatòria de concurs excepcional de mèrits només hi ha el procediment lliure d’ingrés. Les places de reserva per a persones amb discapacitat s’incorporen a les del concurs oposició d’estabilització d’ingrés a la funció pública docent.

Assabenta’t dels requisits

Sol·licitud de participació

Per fer la sol·licitud de participació has de tenir un codi d’usuari GICAR o un certificat digital, perquè la sol·licitud només es pot fer telemàticament des d’aquest mateix web.

Si treballes al Departament d’Educació ja disposes d’un codi d’usuari GICAR. Si no hi treballes, cal que tinguis una identificació digital (per exemple el DNI electrònic o l’idCAT). Si no en tens una, pots aconseguir-la en el web Certificats i identificació digital.

Cal que formalitzis la sol·licitud de participació mitjançant una identificació digital, a través de la web del departamentdel 16 de gener al 10 de febrer de 2023.

Quan hagis presentat la sol·licitud, rebràs un missatge electrònic de confirmació. Més endavant, rebràs un segon missatge amb la carta de pagament per pagar la taxa de participació, excepte si has fet constar un dels motius d’exempció de pagament. Aquests missatges pot ser que no els rebis immediatament pots trigar a rebre’ls, no són immediats.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració quan l’hagis tramès per via telemàtica i n’hagis pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud tindrà efectes quan s’hagi comprovat el pagament efectiu d’aquests drets.

Si vols participar en més d’una especialitat i cos has de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes. No pots optar a una mateixa especialitat del cos per procediment lliure i de reserva. No obstant això, la presentació de més d’una sol·licitud no implica que puguis assistir i fer la prova de totes les especialitats en què t’hagis inscrit.

Les teves dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica que declaris en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions.

Pagament de la taxa

Les persones que han participat en el concurs excepcional de mèrits poden realitzar la inscripció al procediment selectiu sense abonar la taxa corresponent. En la llista provisional de persones admeses i excloses constaran com a excloses per manca de pagament. En el termini de deu dies establert per a la presentació de reclamacions i esmenes, un cop publicada la llista, podran fer efectiu el pagament si no consten com a seleccionats en el concurs excepcional de mèrits esmentat.

Fer el pagament

Quan hagis tramitat la sol·licitud de participació rebràs la carta de pagament a l’adreça electrònica que has especificat en la sol·licitud.

La carta de pagament no es genera automàticament i pot trigar un dia a arribar al correu electrònic. Assegura’t que no sigui a la carpeta del correu brossa. De totes maneres, també la pots descarregar accedint a la sol·licitud de participació amb la teva identificació digital.  

El pagament dels drets de participació s’han de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica o a través dels terminals de ServiCaixa.

Quan n’hagis pagat la taxa, l’estat de la teva sol·licitud no s’actualitza de forma immediata: has de tenir en compte, a més, si el pagament el fas en dia laborable o festiu.

Perquè la sol·licitud es consideri presentada, has de pagar taxa dins del termini indicat en la carta de pagament.

La devolució de la taxa no és adient en els supòsits d’exclusió del procediment selectiu per causa imputable a la persona interessada. 

Especialitats convocades

Cos de professors d’ensenyament secundari

CodiEspecialitatLRTotal
501Administració d’empreses81990
502Anàlisi i química industrial31334
503Assessoria i processos d’imatge personal14216
504Construccions civils i edificacions303
602Equips electrònics10111
505Formació i orientació laboral10512117
506Hoteleria i turisme123
507Informàtica11113124
607Instal·lació i equips de criança i cultiu101
605Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids718
606Instal·lacions electrotècniques63568
508Intervenció sociocomunitària10515
608Laboratori516
612Oficina de projectes de construcció404
613Oficina de projectes de fabricació mecànica101
614Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris505
615Operacions de processos213
616Operacions i equips de producció agrària12113
510Organització i gestió comercial80787
511Organització i processos de manteniment vehicles21324
512Organització i projectes de fabricació mecànica21324
513Organització i projectes de sistemes energètics516
619Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics21324
620Procediments sanitaris i assistencials10710117
621Processos comercials89796
622Processos de gestió administrativa13010140
517Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics9211
516Processos en la indústria alimentària9110
519Processos i mitjans de comunicació314
522Processos i productes d’arts gràfiques516
523Processos i productes de fusta i moble202
520Processos i productes de tèxtil, confecció i pell404
518Processos sanitaris43548
625Serveis a la comunitat29635
524Sistemes electrònics13114
525Sistemes electrotècnics i automàtics34337
627Sistemes i aplicacions informàtiques86995
629Tècniques i procediments d’imatge i so10111
ALAlemany35338
ANAnglès60665671
CNBiologia i geologia43943482
DIDibuix29630326
ECOEconomia14813161
EFEducació física45441495
FIFilosofia16415179
FQFísica i química46639505
FRFrancès15514169
GEGeografia i història57962641
GRGrec20222
ITItalià202
LALlatí59766
LCLlengua catalana i literatura59859657
LELlengua castellana i literatura48553538
MAMatemàtiques71267779
MUMúsica18318201
PSIOrientació educativa54856604
TECTecnologia58749636
Totals 7.7237668.489

L: Lliure, R: Reserva

Cos de professors tècnics de formació professional

CodiEspecialitatLRTotal
601Cuina i pastisseria14317
603Estètica8210
604Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles16117
609Manteniment de vehicles75782
611Mecanització i manteniment de màquines41445
617Patronatge i confecció101
618Perruqueria12214
623Producció en arts gràfiques819
626Serveis de restauració718
628Soldadures415
Totals 18622208

L: Lliure, R: Reserva

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

CodiEspecialitatLRTotal
133Alemany EOI10212
134Àrab101
135Italià EOI101
190Espanyol101
192Francès11213
193Anglès EOI29534
195Català EOI404
Totals 57966

L: Lliure, R: Reserva

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

CodiEspecialitatLRTotal
702Conservació i restauració de materials arqueològics202
704Conservació i restauració d’obres pictòriques202
707Dibuix artístic i color9110
708Dibuix tècnic415
709Disseny d’interiors213
710Disseny de moda101
712Disseny gràfic9110
715Fotografia101
716Història de l’art415
719Materials i tecnologia: conservació i restauració101
720Materials i tecnologia: disseny101
721Mitjans audiovisuals303
722Mitjans informàtics101
723Organització industrial i legislació314
725Volum516
Totals 48755

L: Lliure, R: Reserva

Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny

CodiEspecialitatLRTotal
810Motlles i reproduccions101
812Talla en pedra i fusta101
813Tècniques ceràmiques101
814Tècniques de gravat i estampació101
815Tècniques de joieria i bijuteria101
818Tècniques del metall101
819Tècniques murals101
Totals 707

L: Lliure, R: Reserva

Cos de mestres

CodiEspecialitatLRTotal
ALLAudició i llenguatge16514179
EESPedagogia terapèutica60677683
INFEducació infantil1.0071221.129
PANLlengua estrangera: anglès55955614
PEFEducació física25735292
PFRLlengua estrangera: francès12113
PMUMúsica28431315
PRIEducació primària1.9672212.188
Totals 4.8575565.413

L: Lliure, R: Reserva

Proves (fase d’oposició)

La fase d’oposició consta d’una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori:

 • Part A (40%): desenvolupament d’un tema. Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per la persona aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels corresponents al temari de l’especialitat.
 • Part B (60%): unitat didàctica o situació d’aprenentatge. Presentació i exposició oral d’una unitat didàctica (part B.1). En les especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari i cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional es realitzarà un exercici de caràcter pràctic (part B.2). Per a les especialitats de formació professional, cadascuna de les parts B1 i B2 li corresponen el 30%.

La unitat didàctica o situació d’aprenentatge que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 15 pàgines, en format DIN-A4, d’un interlineat d’1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d’11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d’identificació de la persona aspirant i el cos i l’especialitat pels quals es presenta. Tant la portada com la bibliografia no comptabilitzaran en els 15 fulls. En el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar les 10 pàgines, estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d’avaluació i els instruments organitzatius.

Les persones aspirants han de lliurar l’esmentada unitat didàctica o situació d’aprenentatge al tribunal en l’acte de presentació, qui la custodia fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i defensa.

En el moment de l’exposició i defensa, la persona aspirant pot fer servir un exemplar de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge, aportat per ella mateixa i un guió, que no excedeixi d’un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d’esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper. En el cas del guió en format digital, s’ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. Així mateix, la persona aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú.

El dia i hora en què la persona aspirant sigui convocada per l’exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge disposarà de 5 minuts per a la preparació de l’exposició que ha de desenvolupar davant del tribunal durant un temps màxim de quinze minuts. Per finalitzar, el tribunal planteja dubtes i demana aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de cinc minuts.

Els criteris per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d’una situació d’aprenentatge estan especificats a l’annex 3.

Temaris

Els temaris dels procediments selectius d’ingrés als cossos de funcionaris docents es troben a la Resolució EDU/3326/2022, de 25 d’octubre (DOGC núm. 8783, de 31.10.2022), per la qual es publiquen els temaris en llengua catalana dels processos selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i es poden consultar al web del Departament d’Educació: temaris

Llista provisional

Quan hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses.

A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, tens 10 dies per formular la reclamació per esmenar els defectes que han motivat l’exclusió de la teva sol·licitud.

Llista definitiva

Una vegada finalitzat el termini de presentació de reclamacions, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.