Els tripijocs de l’IMEB per cobrir les mancances de les Escoles Bressol amb la precarietat laboral de les educadores de suport.

Sobre l’augment d’hores de la jornada laboral de les educadores de suport i perquè pensem que és una tireta a la situació insostenible de les nostres escoles.

La petició de baixada de ràtios és una demanda històrica del col·lectiu de professionals de les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona. Ja es demanava la seva revisió abans del canvi de model en 2013 quan es van veure incrementades.
Durant aquests últims cursos de lluites i demandes on continuem denunciant que suportem unes ràtios insostenibles, l’Ajuntament com a resposta va augmentar la dotació d’hores de suport, amb una borsa de 2,5 h setmanals per educadora i aquest curs 22-23, mitja hora més diària, a més disposem d’unes hores de borsa extra globals per cobrir necessitats de l’escola, com; el procés d’adaptació, celebracions, activitats extraordinàries, moments de més intensitat en la jornada… Aquesta mesura sembla ser un “salvavides” al nostre dia a dia en les estances de cada escola i entenem que és un oasi al desert i el rebem amb certa sensació d’alleujament i resignació.
Però no deixa de ser un pegat que no soluciona els problemes d’arrel i que, per tant, aquesta mesura queda lluny de ser la solució que les escoles bressol necessiten. Són molletes de pa per les mestres i educadores a un cost alt per les educadores de suport.

L’augment d’hores posa en evidència la manca de professionals i, per tant, ho està legitimant.

Volem que les nostres companyes de suport puguin passar més temps en l’acompanyament dels infants i així donar valor a la seva tasca, però l’empresa que les contracta, realment les valora?

Per què pensem que és una mesura equivocada i amb la que no ens hem de conformar?
– Per començar, l’equip de suport educatiu forma part d’una empresa privada, la qual té unes condicions laborals precàries, bastant diferents de les nostres, condicions laborals gens ajustades a la complexitat i responsabilitat de la seva feina.
– En molts casos aquestes hores s’estan fent servir per a la substitució de les treballadores de l’IMEB. Les educadores de suport no poden estar al càrrec d’un grup fora de la franja horària de migdia donat que excedeix les tasques i responsabilitats del lloc de feina pel qual estan contractades i cobertes en l’àmbit legal (sabem de sobres que estan altament capacitades per fer-ho, però la naturalesa del seu contracte no contempla aquest nivell de responsabilitat). La plantilla no és suficient per acompanyar i cobrir les necessitats individuals dels infants i les famílies que conviuen cada dia a les escoles, així com qualsevol dels imprevistos que dia rere dia es donen dins les escoles, i tampoc és suficient per a cobrir, entre d’altres, ni les formacions, ni les reunions, ni els permisos que com a treballadores tenim dret a gaudir segons conveni. Per tal de no perpetuar aquest nou costum, demanem una vegada més a l’IMEB, que es facin suplències de les mestres des del primer dia.
Si, des de les escoles, no procurem evitar aquesta pràctica, implícitament estem acceptant aquesta mesura, i a la vegada estem contribuint a ocultar la necessitat real de les escoles referent a la necessitat d’augmentar el personal. Si acceptem això segur que mai aconseguírem el que portem demanant des de fa molt de temps; les substitucions des del primer dia i l’augment de la plantilla amb una complementària extra (per exemple). A banda, de què la necessitat queda coberta de manera precària, també estem contribuint a augmentar la inversió de diners públics cap a empreses privades, amb el que això comporta, la precarització i l’abús de les nostres companyes de suport educatiu (les quals en algunes escoles sembla que aquest curs ja se’ls està demanant que tinguin “la màxima disponibilitat” per tal de poder fer els tripijocs necessaris per a cobrir les mancances de personal que des de fa anys sustentem entre totes).
– Durant el curs passat i aquest, a més a més algunes escoles estan cobrint les vagues de les companyes amb la borsa d’hores de les educadores de suport, aquesta praxi és il·legal i vulnera el dret a vaga. Prous drets ens estan traient perquè entre companyes se’n vulnerin.

– Recordem que les nostres companyes de suport treballen en empreses on demà les podrien acomiadar sense massa complicació, aquest fet fa que siguin personal vulnerable i acceptar de manera submisa les directrius de les empreses, direccions i tutores… per la por a quedar-te sense feina.
Les persones professionals dels equips de suport educatiu són les nostres companyes i no podem contribuir a la mercantilització que se n’està fent d’elles.

Per què les condicions de l’equip de suport són precàries?
L’equip de suport educatiu de les escoles bressol és personal a càrrec d’empreses privades, aquestes empreses compten amb la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, és per això que demanen a l’Ajuntament que es faci càrrec de les condicions laborals de les empreses en les quals inverteix diners públics.

Categoría laboral.
Per treballar com a educadora de suport els hi requereixen CFGS d’educació infantil. Però la categoria laboral del seu contracte és de monitores ( al conveni del Lleure educatiu i sociocultural no recull, ni s’ha inclòs la categoria d’educadora de suport) categoria amb una llarga llista de mancances per desenvolupar la feina que porten a terme a les escoles i, per altra banda, és ètic i legal requerir una titulació superior a la categoria laboral que adjudiquen?

Contracte laboral
– Estan contractades en fix discontinu, a l’estiu han d’agafar l’atur si volen cobrar aquells mesos, amb el que suposa en l’àmbit de cotització. Aquest contracte implica sensació d’incertesa i inestabilitat laboral en el context socioeconòmic en el qual vivim.
– El casal és un despropòsit, el sou és més baix i hi ha molt mala organització i poc personal per cobrir les necessitats dels infants, l’organització i les incidències que ocorren.
– La coordinadora té un plus molt baix i unes responsabilitats elevades. Algunes empreses, com a requisit per poder accedir a ser coordinadora, exigeixen a la persona acceptar la condició de treballar de 8 a 9 h (acollida de l’escola), aquesta hora exigida per al càrrec, l’empresa no la paga en preu de coordinació, és a dir de 8 a 9 la treballadora és pagada a un preu/hora inferior i la resta de l’horari cobra amb el plus de coordinació.
Algunes de les tasques de la persona coordinadora són: reunions de coordinació amb l’equip de suport educatiu, amb la direcció de l’escola i amb la coordinadora de l’empresa. en el cas que es dugui a terme, gestionar tota la burocràcia de l’allargament d’horari i les bressol d’estiu, elaborar i presentar el projecte educatiu d’aquest, així com substituir companyes i companys en cas de malaltia, gestionar les incidències i els possibles accidents dels infants.
Substitucions.
– S’ha estès la praxi que les persones coordinadores resolguin les substitucions, no tant perquè hi hagi una obligació laboral de fer-ho sinó, per la càrrega moral que traspassen les empreses a les coordinadores sobre la cobertura de les baixes.
Canvis d’empresa constants.
– Les persones que treballen com a educadores de suport es veuen abocades al canvi constant d’empresa. Els concursos on es liciten les empreses per a la gestió privatitzada d’aquesta feina tenen una duració de dos anys, el que aboca a les treballadores a ser subrogades per diferents empreses en el cas de mantenir-se en l’escola on es treballa.
Els efectes de la mercantilització de les persones de suport educatiu dóna lloc a què companyes subrogades per una empresa entrant cobrin un sou i persones que venen amb aquella empresa cobrin un altre a causa de les condicions laborals d’aquella empresa. Companyes en una mateixa escola, amb la mateixa feina i diferent sou.

Què demanem a l’Ajuntament i a l’IMEB? i quin camí de lluita agafarem?

Respecte a l’organització i l’ús dels diners públics.

MUNICIPALITZAR EL SUPORT EDUCATIU: Demanem a l’Ajuntament de Barcelona que es deixi d’intermediaris externs i contracti directament a les treballadores de les escoles, garantint un contracte digne i adient a les seves condicions de treball.

SUBSTITUCIONS DES DEL PRIMER DIA: Per un òptim funcionament de les escoles, les mestres i educadores d’escola bressol fa temps que reclamem , que les substitucions es facin des del primer dia, tenim professionals esperant a ser trucades. A les escoles sorgeixen incidències a més dels permisos personals de cada treballadora, formacions, reunions amb l’IMEB, projectes institucionals, de districte… i no hi ha personal suficient per poder cobrir-nos sense deixar desatès una altra necessitat. Creiem que l’IMEB és conscient i està dotant a les escoles de borses d’hores del servei de suport indirectament per cobrir aquesta mancança, fet irregular i negligent.

AUGMENT DE LA PLANTILLA: Aquestes irregularitats es veurien solucionades amb un augment de la plantilla, tal com vam proposar des de la CGT en la negociació de l’últim conveni de l’Ajuntament demanant una complementària extra, així com, per mitjà d’instàncies registrades a l’IMEB i l’Ajuntament de Barcelona.

Si ets educadora de suport formes part d’un dels col·lectius més vulnerables de la comunitat educativa, si vols informació o formar part d’un canvi cap a un programa de mesures urgents per millorar la teva situació als centres educatius…vine al sindicat a informar-te amb la secció sindical del LLeure.

Estem a Pare Laínez 18: Metro L4 groga – estació Joanic.

Contacte: cgtlleure@cgtcatalunya.cat

Twitter i IG: @CGTLleure