Estant de baixa (IT), quines activitats puc o no fer?

No hi ha una relació d’activitats que podem o no fer, no obstant això, podem acudir a l’article 135 de la Llei General de la Seguretat Social: el subsidi per IT podrà ser denegat, anul·lat o suspès quan la persona beneficiària actuï fraudulentament. És a dir, queda en mans de l’administració, decidir si una activitat podria o no estar permesa.

Qui avalua si heu d’estar o no de baixa és el vostre metge o metgessa, per tant, serà qui podrà dir quines coses són acceptables o quines activitats podeu fer en la vostra situació en concret. Les baixes són valoracions mèdiques, només el vostre metge pot saber si fer alguna activitat us afavorirà o us pot perjudicar.

El millor és consultar al metge o metgessa de capçalera, i si és possible, demanar-li que ens autoritzi a fer l’activitat per escrit.