[Permís] Dol gestacional

Durada: En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de…

[Permís] Cura de fill/a o menor acollit per temps superior a un any, fins que el menor compleixi 8 anys (sense retribució)

Durada: No pot ser superior a vuit setmanes, continues o discontínues. Es pot gaudir a temps complet…

​[Llicència] Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Hi ha quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons l’estimació de la durada, d’acord amb el…

Novetats en matèria de permisos del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Nova Nota informativa sobre les novetats en matèria de permisos del personal de l’Administració de la…

Nous permisos del reial decret llei 5/2023 del 28 de juny: 8 setmanes per cura de menors i dies per hospitalització de convivent

El juny passat el govern publicava al BOE el real decret llei que modifica i amplia…

Termini extraordinari per sol·licitar la reducció de jornada per interès particular (personal docent estabilitzat)

De l’1 al 15 de setembre de 2023, s’estableix termini extraordinari per presentar sol·licituds de reducció de…

[Permís] Accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o d’una persona convivent en el mateix domicili​

​Ves a ATRI per fer la tramitació   Durada Els dies de permís es podran gaudir dins…

[Reducció de jornada] ​​Cura d’un fill/a menor afectat per càncer o malaltia greu​

Durada. El temps necessari per tenir cura d’un fill menor durant l’hospitalització i el tractament directe…

Graus de consanguinitat i afinitat

– Primer grau: pare, mare, fill, filla, sogre, sogra, fillastre, fillastra.– Segon grau: avi, àvia, nét,…

[Permís] Trasllat de domicili

Retribucions: 100 % Documentació: Certificat d’empadronament. Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís. Observacions: S’han de gaudir dels…

e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic,…

[Permís] Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part

Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un…

[Reducció] Per guarda legal de fill/a menor de 6 anys

Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor…

Educació incompleix les mesures cautelars dictades per protegir el gaudi del permís de 32 setmanes a mares monoparentals

CGT Ensenyament acompanya actualment diverses mares que constitueixen família monoparental i que han interposat un recurs…

Permisos, llicències, excedències i jubilacions CEB

PERMISOS CEB VERSIÓ PER IMPRIMIR PERMISOS CEB VERSIÓ MÒBIL Documents de referència SOBRE ELS NOUS PERMISOS…

Nova victòria judicial per a una mare monoparental acompanyada per CGT Ensenyament

Una jutgessa del contenciós administratiu de Tarragona obliga el Departament d’Educació a concedir la totalitat de…

[Reducció] Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda

Reducció de jornada d’1/3: 80% de les retribucions​ Reducció de jornada d’1/2: 60% de les retribucions.…

Serveis especials

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després…

[Permís] De flexibilitat horària recuperable

Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim…

[Permís] pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Amb substitució del/de la docent Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a…

Noves mesures de flexibilització i conciliació en el gaudiment de permisos

Nous supòsits específics per al gaudiment de permisos ja existents i adaptació del marc normatiu regulador…