Permisos, jubilacions i excedències CEB

DOCUMENT PDFPermisos autoritzats per la Direcció de Recursos Corporatius del ConsorciPermisos autoritzats per la direcció dels…

Modificació de permisos arran de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, que modifica els articles 48, 49 i 50 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Aquesta reforma afecta als permisos següents i a les opcions per compensar econòmicament el no gaudiment…

[Permís] Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada: Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix…

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021)

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o…

[Permís] Situació d’espera de resultats de les proves PCR

Modificació del Pla de contingència del Departament

Les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de brot epidèmic de la…

Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19

4_6028218034248747311.pdfAmb l’obertura dels centres docents i llars d’infants en la situació actual d’evolució de la pandèmia,…

[Reincorporació progressiva del personal docent] Pla d’obertura, conciliació i teletreball

Es publica la instrucció sobre la reincorporació progressiva als centres educatius del personal docent que desenvolupa…

e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic,…

Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances…

Després del 8M. Denunciem les polítiques d’ERC amb l’aval dels Comuns

Després de la VAGA GENERAL FEMINISTA del 8M d’enguany volem denunciar el feminisme de postal que…

Tràmits a l’ATRI i sol·licitud de cita prèvia a SSTT

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Llicència per assumptes propis

Aquesta llicencia és per al personal funcionari de carrera (no funcionari en pràctiques ni els interí).…

Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al…

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE. A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa –…

[Permís] Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part. Les parelles que optin…

[Permís] Trasllat de domicili

Durada: Si el trasllat de domicili és en la mateixa localitat on té el domicili el…

[Permís] Assistència a exàmens i altres proves d’avaluació

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a…

​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Personal docent acollit a la Seguretat Social A partir de l’1 de desembre de 2015 va…

Permís pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Durada: El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i…

[Permís] De flexibilitat horària recuperable

Durada: Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un…

Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç

Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions…

[Permís] Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat

Durada: Un dia per raó del matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat. Es…