FAS 2019

A la Gaseta Municipal del 12 de febrer de 2020, s’ha publicat l’anunci de les bases que regiran la convocatòria de la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons d’Acció Social de l’any 2019 pel personal municipal
Recordeu que el termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà el 13 de febrer i finalitzarà el 12 de març (ambdós inclosos).
Tot el personal de l’Ajuntament i organismes autònoms que tenen accés a la intranet i que vulguin demanar l’ajut del Fons d’Acció Social ho hauran de fer mitjançant el formulari telemàtic. Per al personal que no tingui accés al formulari telemàtic (OA) us fem arribar el model d’instància corresponent, també trobareu el formulari a la pagina web del Consorci d’Educació de Barcelona: https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/tramits_i_solicituds/fas
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels documents preceptius establerts en l’annex de documentació de les bases.
Per a qualsevol dubte o consulta que tinguin els /les empleats/ades que demanin ajuts cal que s’adrecin a l’Oficina d’Atenció al Personal, al telèfon 27770 (Maribel ) o per correu electrònic a l’adreça de l’oficina oap@bcn.cat