FPA. Inici de curs

Nota de premsa d’inici de curs
Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya

El 19 de setembre la Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya va convocar una Jornada de debat sobre la Llei d’educació de Catalunya i l’Educació de Persones Adultes.

La jornada va comptar amb la presència d’un centenar de professors i professores dels centres i aules d’arreu de Catalunya, i va tenir dos parts:

1. Taula rodona amb: Dolors Camats, Parlamentària de IC/EUiA; Carles Martínez, Comissió d’Educació d’ERC; Gregorio Belmonte, coordinador del grup d’Educació de Persones Adultes de la Federació de Municipis de Catalunya; Rosa Cañadell d’USTEC; Montse Ros de la Federació d’ensenyament de CCOO i Josep Lluís del Alcázar de la CGT. La taula va estar coordinada per Núria Calatayud de la Mesa.

2. Assemblea de professorat que va resoldre els següents punts:

a. Malgrat la vigència de l’acord signat el maig de 2005 en la que es comprometia un augment significatiu de l’oferta pública i de les plantilles per atendre-la, la realitat és que aquest curs s’inicia amb una congelació en termes pràcticament absoluts de la plantilla i l’oferta educativa de l’educació de persones adultes.
Una vegada més, estem davant una manca de previsió agreujada amb l’advertiment preventiu a les direccions dels centres que no podrien ampliar l’oferta educativa, encara que hi hagués demanda. Les escoles que, malgrat l’advertiment, van demanar un augment de plantilla i oferta, van rebre el no com a resposta del Departament.
Aquesta congelació de plantilles i oferta ha tornat a comportar llistes d’espera a quasi tots els centres, llistes que a Comarques gironines són més llargues que mai. És a dir, centenars de persones adultes que demanen un plaça als centres i aules de formació de persones adultes no la tindran: molts son nouvinguts amb necessitats d’aprendre les llengües del país, d’altres necessiten formació per a presentar-se a proves d’accés a cicles formatius o també volen aprendre idiomes o informàtica. D’aquesta manera se’ls nega el dret bàsic a l’educació.
Aquesta congelació encara és més sagnant si atenem les campanyes de propaganda de la Generalitat en les quals s’insisteix en la necessitat de formació davant la crisi.

Es preparen mobilitzacions en contra de la retallada i exigint l’ampliació de plantilles necessàries per atendre les llistes d’espera.

b. També s’aprova donar tot el suport a la lluita contra la reducció d’un professor/a del CFA Manuel Sacristán, reducció que deixa sense classe a 200 persones adultes i que no es justifica per cap reducció de la demanda d’estudis del centre.

c. Així mateix es constata el fracàs del procediment de preinscripció amb algunes excepcions, com ja s’havia advertit des dels centres. Cal una urgent revisió del decret de matriculació, reconeixent l’especificitat de les persones adultes, tal i com es fa a les Escoles Oficials d’Idiomes. El fet que no hi hagi personal administratiu ni jornades completes d’aquest personal, el no funcionament del programa de gestió dels centres i aules a l’hora de matricular han agreujat tot aquest procés. També, a diferència d’altres sectors educatius hi ha un excés de rigidesa per part de l’Administració el que no permet adaptar els recursos i l’oferta a les necessitats reals quan es confirmen o no les previsions.

d. També ens trobem amb un Currículum de Secundària que, encara no ha passat pel Consell Escolar de Catalunya, i no s’adapta a les necessitats de l’Educació de Persones Adultes.

Pel dret a l’educació de les persones adultes!