PAS: llista de concessions d’ajudes i exclusions del fons d’acció social