Funcionaris amb IT: Nòmina del mes de febrer de 2013

El Departament en data 29 de gener de 2013 ha fet pública la següent nota:

D’acord amb el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, i el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, i en aplicació de l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 20 de setembre de 2012, és previst procedir a la nòmina de febrer de 2013, i amb efectes econòmics retroactius de 15 d’octubre de 2012, a l’abonament del complement retributiu C150 al personal docent funcionari de carrera acollit al règim de MUFACE en situació d’IT a partir del 4t mes, per tal de garantir el 100% de les seves retribucions.

Per a qualsevol aclariment o consulta els docents poden adreçar-se a la seu dels Serveis Territorials d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona.