Los trabajadores y trabajadoras públicas seguiremos perdiendo poder adquisitivo, ahora de forma acelerada

Posición de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) y de la Federación…

Cobrament juliol 2016

Les persones que reunien els requisits per al nomenament del juliol de 2016 ja tenen introduït…

Taules retributives del personal docent 2022

Taules retributives del personal docent no universitari del Departament d’Educació relatives a l’any 2022:

[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa

Aquest pla de pensions es crea al 2005 per tot el personal que treballa per la…

Recuperació de la paga extraordinària del 2014 i increment retributiu del 0,9%

Els servidors públics recuperaran el 100% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de…

Cobrament d’especialitat reforços COVID

El Departament confirma el cobrament del complement d’especialitat, dels mal anomenats reforços COVID-19, amb efectes retroactius.

[Borsa de treball docent] Nomenaments del mes de juliol

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost…

Taules retributives del personal docent 2021

Taules retributives del personal docent no universitari del Departament d’Educació relatives a l’any 2021:

Compensació econòmica en el cas de jubilació voluntària en situació d’incapacitat temporal

El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica.…

Paga extra 2013 (retorn 60% a la nòmina de juliol)

Nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 60 % de l’import de…

Increment retributiu i paga extra 2013

DECRET LLEI 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal…

Recuperació del 30% de la paga extraordinària del 2013 a la nòmina del mes d’octubre

La quantia que s’ha d’abonar correspon al 30 % de l’import que es va deixar de…

Abonament del 10% de la paga extraordinària del 2013

D’acord amb el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre…

Taules retributives del personal docent 2019

taules-retributives-2019_3_.pdfTaules retributives persona docent no universitari 2019. Bases. Complements càrrecs. Trienis. Estadis.

Retorn de les pagues extres

El 2019, els treballadors de la Generalitat percebran el 40% de la paga del 2013. S’abonarà…

Indemnitzacions (i assistències) per raó del servei

decret_indemnitzacions.pdfEl marc normatiu d’aquestes indemnitzacions el trobareu al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per…

Abonament del 20,77% de la paga extraordinària del 2012

A la nòmina d’abril s’havia de fer efectiu l’abonament del 20,77% de l’últim tram de paga…

Retorn 34,42% paga extra del 2012

El Departament ha anunciat que la devolució d’aquesta part de la paga, que estava prevista que…

Nota informativa sobre la nòmina del mes de novembre de 2016

Tal i com es va acordar a la Mesa General de negociació dels empleats públics de…

Recuperació (parcial) de la paga del 2012

Els sindicats que participen a la mesa de la funció pública (CCOO, UGT i IAC) van…

Taules de retribució del personal docent

Estan congelades i són idèntiques a les de 2014 en aplicació del Decret llei 3/2010, de…