Gestió de casos de COVID-19 en activitats educatives lúdico-esportives

El document de Gestió de casos covid-19 en ac​​tivitats ludicoesportives​, s’ha adaptat als darrers canvis del Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius de tal manera que els centres que imparteixen aquestes activitats han de procedir de manera similar davant l’aparició d’un cas positiu en els grups constants.

Les activitats incloses en aquest protocol són les activitats educatives que tenen lloc fora de l’horari lectiu (extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives) que duen a terme infants, adolescents i joves d’entre 3 i 18 anys fora de l’horari lectiu.

Així, els canvis es resumeixen en els següents punts:

  • Passen de 3 a 5 els casos positius que ha d’haver en un grup constant perqu​è es consideri que hi ha brot epidèmic i que haurà de ser considerat pel Servei de Vigilància Epidemiològica responsable.
  • Activitats d’alt risc: s’exclou la prova diagnòstica tant per a immunitzats com per a no immunitzats i, els segons, continuen havent de fer quarantena en cas de brot epidèmic (5 casos).
  • Activitats de risc mitjà: s’exclou la prova diagnòstica i la quarantena tant per a immunitzats com per a no immunitzats. Aquesta última només s’haurà de fer, durant 7 dies, en cas d’aparició de símptomes.
  • Activitats de risc baix: tal com ja es preveia en l’anterior protocol, continua sense fer-se cap actuació en immunitzats ni no immunitzats. Només es realitzarà la quarantena de 7 dies en el cas d’aparici​ó de símptomes.
  • Passen de ser 14 a 10 els dies per controlar l’aparició de símptomes de covid-19 en els casos en que  la relació o el contacte físic hagi estat de baix risc de contagi o bé l’activitat tingui un baix risc de contacte. En aquests casos, els participants en les activitats no es considera contacte estret però es recomana fer autovigilància.​