Punts principals per a la gestió de casos als centres educatius

S’ha publicat el document Punts principals del ​protocol de gestió de casos covid-19 als centres educatius​, que recull els aspectes més importants de la gestió de casos positius a l’educació infantil i primària i a l’educació secundària. 

Cal recordar que qualsevol alumne/a amb símptomes s’ha de quedar a casa, encara que no sigui un cas positiu confirmat. 

▪ Les persones positives o amb sospita de covid han de fer aïllament i es podran reincorporar al centre educatiu al cap de 7 dies, sempre que faci 3 dies que ja no presenten cap símptoma. 

▪ La prescripció del TAR serà vigent fins a 7 dies, i només hi haurà prescripció d’un TAR per infant durant aquests 7 dies. 

GESTIÓ DE CONTACTES A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Quan apareix el primer cas positiu (en 7 dies) 

▪ Si la direcció del centre té coneixement del positiu abans que sigui visible a la Traçacovid, ja pot lliurar la carta B per a alumnat d’educació infantil o la carta B per a alumnat d’educació primària, segons correspongui. 

▪ Si el positiu encara no és visible, caldrà recordar a les famílies que les autoritzacions de TAR encara no estaran disponibles i que poden trigar entre 24  i 48 hores a ser visibles a La Meva Salut. Els alumnes poden seguir anant al centre  durant aquest període. Quan aparegui l’autorització de TAR a l’apartat “Medicació” de La Meva Salut, l’alumne/a podrà adreçar-se a la farmàcia per fer la prova. 

A partir del 5è cas positiu (en 7 dies) 

▪ Quan apareix el 5è cas positiu cal indicar quarantena als infants no immunitzats del grup de convivència estable. Per fer-ho, es lliurarà la carta A per a alumnat d’educació infantil i primària no immunitzat. El desconfinament del 5è cas positiu i de la resta d’infants no immunitzats del grup es farà el mateix dia. Els positius que hagin aparegut en dies anteriors, es desconfinaran quan hagin complert la quarantena de 7 dies, sense haver d’esperar la resta del grup. 

▪ No és necessari que el 5è cas positiu ja sigui visible a la Traçacovid, n’hi ha prou amb la notificació de la família a la direcció del centre. 

▪ En general, les cartes es lliuraran o s’enviaran durant la setmana lectiva (de dilluns a divendres). 

▪ El període de quarantena és de 7 dies des del dia que es lliura la carta. 

GESTIÓ DE CONTACTES A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Quan apareix un cas positiu 

▪ Si la direcció del centre té coneixement del positiu abans que sigui visible a la Traçacovid, ja pot lliurar la carta B per a alumnat d’ESO immunitzat o la carta A per a alumnat d’ESO no immunitzat, segons correspongui. 

▪ Si el positiu encara no és visible, caldrà recordar a les famílies que han rebut la carta B que les autoritzacions de TAR encara no estaran disponibles i que poden trigar entre 24 i 48 hores a ser visibles a La Meva Salut. Els alumnes poden seguir anant al centre durant aquest període. Quan aparegui l’autorització de TAR a l’apartat “Medicació” de La Meva Salut, l’alumne/a podrà adreçar-se a la farmàcia per fer la prova.

Informació relacionada:

Circuits de gestió de casos​ ​​

Mesures extraordinàries amb motiu de la covid -19