Apunts de la reunió amb la Comissionada d’Educació 11/02/21

GRÀCIES A LA MOBILITZACIÓ, L’ADMINISTRACIÓ FA UN PAS ENRERE.

L’AJUNTAMENT ES COMPROMET A INTENTAR QUE ES DESENVOLUPI LA CATEGORIA B FUNCIONARIAL

RESUM DE LA REUNIÓ AMB LA COMISSIONADA D’EDUCACIÓ 11/02/21

La Maria Truñó, comissionada d’educació de l’Ajuntament, diu que compartim la voluntat d’estabilitzar els llocs de treball. Vol reforçar el missatge de l’aposta ferma per part de l’Ajuntament de reconèixer les professionals de l’educació infantil i la voluntat d’enfortir l’aposta per les escoles bressol a la ciutat de Barcelona de gestió directa.

La comissionada apunta que hi ha una situació complexa pel grau d’interinitat i també la complexitat que suposa que la categoria laboral amb què entren ara les educadores (A2) no correspon a la legalitat i per tant no es poden convocar unes oposicions a A2 per totes les treballadores. La categoria B funcionarial, que seria la més adequada, no està desenvolupada ara com ara.

Alguns sindicats apunten que el que els preocupa més és l’alt grau d’interinitat i creuen que s’ha d’estabilitzar la plantilla com més aviat millor. I també parlen del clam de les educadores perquè se’ls reconegui com etapa educativa. Però demanen realisme i saber al més aviat possible si es pot desenvolupar la B en un temps raonable.

S’aclareix la qüestió de les 70 educadores amb una FPII. Després que tant la part social com l’administració s’hagin assessorat, estem tots d’acord que sí que es podrien presentar a una categoria B.

La CGT diem que és important estabilitzar les treballadores, però ens preocupa molt de quina manera podem hipotecar el col·lectiu i l’etapa amb una baixada de categoria. Diem que estem a la reunió en representació d’un gran nombre de treballadores amb qui fa un any que treballem en assemblees, que s’han mobilitzat per fer sentir que la feina d’educadora no és una feina d’auxiliar.
 
També pensem que el temps juga a favor nostre pel que fa a la sentència europea sobre l’abús de temporalitat (s’hauria de fer fixa a una persona que encadena tres anys de contractes temporals) i que s’està plantejant una modificació de l’EBEP quant a l’ingrés a la funció pública.
 
Nosaltres no acceptarem una C1, però preguntem que en el cas que es tiri endavant, quina titulació es demanaria i que si no és el grau superior d’educació infantil o similar, s’estaria obrint la porta a acceptar personal amb titulació inferior i a uns perfils professionals que no s’adeqüen a la legalitat ni a la concepció de les escoles bressol com espais educatius. (no responen).
 
La CGT també diem que segons la legalitat un terç de la plantilla ha de tenir títol universitari i que per això no estem d’acord en extingir la categoria A2 (que es proposava al full de ruta), i pensem que s’ha d’assegurar poder mantenir aquesta categoria a través del procés de funcionarització que sigui.
 
La CGT es vol sumar a la demanda de transparència. Des del principi vam demanar desenvolupament de la categoria B i l’Ajuntament va fer un dictamen que se’ns va facilitar molt tard; així i tot, els nostres serveis jurídics ens diuen que l’Ajuntament sí que tindria capacitat per desenvolupar la categoria B. I també des de funció pública de la Generalitat ens diuen que l’Ajuntament sí que la pot desenvolupar. Demanem poder seure amb els responsables de funció pública i aclarir aquest fet.
 
Demanem que es contesti al col·lectiu de Substitutes en Lluita i la resta de col·lectius com Bressol Indignades o l’Associació d’Educadores Bressol Municipals de Barcelona, que han demanat també una reunió amb la comissionada i es trobi una data i horari en què es puguin reunir atès que s’han mobilitzat i han fet molta feina, com l’elaboració entre totes d’un manifest en contra de la categoria C al que de moment s’hi han adherit 81 escoles bressol i espais familiars, AFAs, Rosa Sensat i l’AFFAC.
 
L’administració assegura que l’Ajuntament no pot desenvolupar la categoria B funcionarial i que ha d’anar avalat per una llei de la Generalitat. L’Estatut d’Autonomia diu que és exclusiva de la Generalitat de Catalunya tot el règim estatutari dels treballadors tant de la Generalitat com dels organismes locals. Els ens locals no tenen potestat per crear cossos.
L’administració es compromet a fer els tràmits necessaris per saber quin seria el calendari perquè la Generalitat desenvolupés la categoria B funcionarial.
 
Si es vol fer de manera immediata, la proposta del grup de treball de convocar un C1, és l’única que estan en disposició de fer (assegurant amb un acord de l’Ajuntament el manteniment de les retribucions). La tramitació del grup B pot anar per llarg. Si no volem esperar ens hem de plantejar o B laboral o C1 funcionarial.
ACORDS
Per part de l’administració: buscar la interlocució a la Generalitat i esperar a poder establir quin seria el calendari per a desenvolupar la B funcionarial.
Per la part social: anar pensant què fer si el calendari endarrerís molt el procés: convocar oposicions a C1 o a B laboral.
Debatre i arribar a acords respecte establir o no dues categories (C1/B i A2 per a les funcions de direcció), i com accedir-hi si es decideix fer-ho (oposicions a dues categories, via promoció interna…)
Des de CGT valorem la reunió com un avenç fruit de la feina que hem fet conjuntament amb les treballadores i els diferents col·lectius organitzats. Però no podem abaixar la guàrdia i cal seguir el debat per abordar les possibilitats que es plantegen.