Graells deixa clar com vol les direccions…

Si per algú encara hi havia dubtes de quins eren el veritables i profunds objectius de la LEC i de quin serà el seu desenvolupament, només cal llegir aquest article del Director General d’Educació General i Batxillerat.

Quan s’escriu que qui assumeix funcions de cap de personal (es refereix als directors i directores) no pot ser un col·lega més elegit pel claustre de professors, s’està definint un model de gestió de l’ensenyament públic absolutament jerarquitzat i amb criteris totalment privats. I aquesta és la gran proposta de Departament d’Educació i del Govern de la Generalitat (tripartit) al pacte per l’educació.