He oblidat la contrasenya de la xtec (recordatori de contrasenya)

Usuaris personals:

 • Podeu demanar un recordatori de la contrasenya, que s’enviarà per correu postal ordinari al vostre centre de treball. (Demana-la)
 • Les persones que no estiguin en actiu a cap centre han de posar-se en contacte amb duplicat@xtec.cat.
 • Al formulari cal indicar el DNI (o NIE) i el codi del centre (si no el sabeu pregunteu-lo a la Direcció del centre).

Usuaris de centre o servei educatiu:

 • Podeu demanar un recordatori de la contrasenya que s’enviarà per correu postal ordinari al centre.

Informació general

 • En tots els casos, l’adreça del centre és la que consta el registre de centres de Departament d’Ensenyament.
 • Si teniu problemes de visualització del formulari llegiu les instruccions del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya.
 • En cas de dubte o consulta poseu-vos en contacte amb duplicat@xtec.cat

L’usuari de la XTEC dóna accés, entre d’altres, als serveis següents:

 • Correu electrònic de la XTEC i serveis de GoogleApps
 • Serveis Moodle i Intraweb de l’Agora (http://agora.xtec.cat)
 • Entorn virtual de formació Odissea (http://odissea.xtec.cat)
 • Blocs (http://blocs.xtec.cat/)
 • Eduroam (http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/guies/eduroam/)
 • Registre de certificats de formació
 • Altres aplicacions personals o de gestió

Canvi de contrasenya

Cal canviar la contrasenya cada sis mesos utilitzant el formulari de la secció d’atenció a l’usuari/ària de la XTEC. És molt important que feu servir aquest formulari i que no canvieu directament la contrasenya al formulari del correu electrònic per evitar que les contrasenyes quedin desincronitzades.

Periòdicament rebreu avisos per tal que torneu a canviar la contrasenya, amb la finalitat de mantenir la seguretat i la confidencialitat. A partir de l’avís disposareu de 30 dies per canviar la contrasenya. Si no ho feu, el vostre usuari serà desactivat i es bloquejarà l’accés a totes les aplicacions. Disposareu d’un període addicional per tornar a fer el canvi de contrasenya; transcorregut aquest temps addicional l’usuari serà donat de baixa definitivament.

Accés al formulari de canvi de contrasenya

 • La contrasenya és personal, intransferible i ha de mantenir-se en secret. No anoteu la contrasenya a cap lloc on sigui accessible per altres persones. Vegeu els articles Com escollir una bona contrasenya? i Elecció d’una bona contrasenya
 • La contrasenya ha de tenir entre 8 i 30 caràcters. Ha d’estar formada per una combinació de lletres minúscules, lletres majúscules, números i signes com ! @ # $ % _ & = – + * Com a mínim ha d’haver-hi 2 números, 2 lletres minúscules i 1 lletra majúscula. No podeu fer servir vocals accentuades, ni ç, ni ñ, ni signes que no estiguin a la llista.
 • Per exemple, 6+9Son14, 4Z5#7wxy o $0cMo1tWapu són contrasenyes vàlides. En canvi, pepeta2, 99ordinador, 1998, Arròs99 o Caça2000 no són vàlides.
 • El canvi de contrasenya és immediat. Afecta les aplicacions que utilitzen usuari XTEC (els blocs, l’espai web…) i també les aplicacions de La meva XTEC (Correu, Drive, Calendar…).
 • Si teniu problemes de visualització del formulari llegiu les instruccions del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya.
 • Si no recordeu la contrasenya actual, demaneu un recordatori o poseu-vos en contacte amb el SAU (900 82 82 82).

Per qualsevol dubte o consulta contacteu amb el Servei d’Atenció Unificada (SAU):

Telèfon: 900 82 82 82
Correu: sau.tic@gencat.cat

Recuperació de contrasenya

En cas de que no recordeu la vostra contrasenya actual, haureu de gestionar novament l’alta de l’usuari per poder introduir-ne una de nova.

Personal Docent

Personal PAS

En el cas del personal docent, s’haurà d’emplenar tots els camps obligatoris de la fitxa d’alta amb les mateixes dades que teniu al vostre usuari ja registrat. D’aquesta manera es detectarà que l’usuari que s’està introduint ja existeix al sistema, de forma que la direcció del vostre centre rebrà la vostra sol·licitud de canvi (la qual haurà de validar) i rebreu, a l’adreça de correu alternativa facilitada, un enllaç perquè pugueu introduir una nova contrasenya.