I els nostres riscos psicosocials, què?

A principis d’aquest mes de maig (02/05/22) l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb Foment del Treball, Pimec i alguns sindicats han signat el primer “Acord de Barcelona per cuidar la salut mental a la feina”.

Aquesta seria una bona notícia si no fos perquè no confiem en aquest acord. La trajectòria de l’Ajuntament ens demostra que els acords en matèria de salut no es compleixen. Si bé ara aquest projecte és seriós i escapa de ser un tràmit, o fins i tot defuig de ser una notícia per treure rèdit polític, exigim que sens dubte, donades les circumstàncies que sostenim dins les escoles bressol de Barcelona, se’ns prioritzi com a col.lectiu. 

Posem-nos en context.

L’any 2015 l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona va realitzar un estudi sobre els riscos psicosocials de les treballadores i treballadors de les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona. El període de l’anàlisi va ser del 26/06/2015 a l’1/12/2015, l’informe ens indica que  “La taxa de resposta a IMEB ha estat del 71,7% (van contestar 654 treballadors/ores dels 912 a qui es va proporcionar el qüestionari).”

A continuació us deixem alguns extractes que hem fet de l’estudi. (Podeu veure el document complert clicant aquí).

  • A la “matriu d’exposició, origen i mesures preventives” a l’apartat “ritme de treball” del document, l’estudi conclou que  un 97,8 % de les persones treballadores estan exposades a la situació més desfavorable per la salut
  • Al punt 6 “RECOMANACIONS I MESURES PREVENTIVES ORIGEN DE LES EXPOSICIONS PROBLEMÀTIQUES”. Diu:  “A partir de les dades de l’Informe preliminar treballades fins aquí, cadascun dels agents que participen en el grup de treball aporta el seu coneixement i experiència sobre les condicions de treball de l’empresa i el grup de treball discuteix i acorda quins aspectes caldria canviar per reduir o eliminar les exposicions nocives.” 

Un dels punts que es va acordar va ser: “Estudiar l’ampliació de l’horari de l’Educador/a de Suport per donar ajuda a l’Educador/a Tutor en la preparació dels infants per donar l’alimentació i la revisió conjunta dels factors del ràtio”.

Tot i aquest informe, el grup de treball, i els acords signats en aquell moment, continuem esperant actuacions satisfactòries per part de l’Ajuntament i l’IMEB. Tanmateix, volem exposar la poca visibilització que se’n va fer d’aquest estudi i dels resultats, i denunciem la manca de rigorositat en el compliment dels acords i les mesures a què aquest vinculaven, perpetuant d’aquesta manera la situació de risc a la que estan exposades les persones treballadores. 

I és per tot això que no confiem en cap mesura ni actuació per eliminar els factors de risc i cuidar de la salut de les treballadores i treballadors. No estem parlant del fet  que ens dotin d’una cadira més “còmode” perquè no ens faci tant de mal l’esquena, o de què ampliïn mitja hora l’horari de la companya de suport en aquelles situacions que per diagnòstic mèdic l’educadora no es pot ajupir ja que la nostra tasca requereix aquesta acció al llarg de tot el dia, no només trenta minuts! Parlem (i volem!) mesures que reverteixin el que les treballadores i treballadors estem patint des de fa anys en matèria de salut i en aquest cas concret en la salut psicosocial laboral. Ja fa 7 anys que estem esperant mesures per revertir la situació.

Tant la llei del Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva en l’article 16 apartat b, com el punt 12 de l’acord signat el 12 de maig del 2015 ( “La direcció de l’empresa es compromet a aplicar les mesures preventives acordades en el grup de treball i ratificades pel comitè de Seguretat i Salut.”) vinculen al compliment dels acords. 

D’ençà que es va fer l’estudi del qual estem parlant, les educadores estem pitjor ja que l’impacte va augmentant a mesura que passen els anys i seguim amb unes condicions de risc per la salut. Per tant, atès a la normativa de prevenció de riscos laborals i a l’acord signat, des de la CGT CEB-IMEB exigim el compliment i l’aplicació de les accions preventives que l’estudi i l’anàlisi de riscos psicosocials va determinar l’any 2015. Considerem que no s’han dut a terme de manera rigorosa i eficaç per tal de revertir els riscos a les que les educadores estem sotmeses dia rere dia a causa de les condicions que vivim i patim dins les escoles bressol. Tanmateix, demanem un nou estudi de riscos psicosocials per tal d’analitzar l’impacte actual en les persones treballadores de les escoles bressol  de l’Ajuntament de Barcelona, recordem que aquest estudi es va fer poc després de l’augment de les ràtios, i que des d’aleshores les tasques directives també han augmentat de manera exponencial.