IMEB-CEB. Criteris per a les Borses de l’Ajuntament de Barcelona

Els criteris, funcionament i seguiment de les Borses de Treball estan determinades per l’Acord de seguiment de les condicions laborals d’abril 2012. Doc 2.2.
A finals del curs 2013-2014, CGT vam signar l’acord pel que es prorrogava la permanència de les treballadores de bressol per aquest curs, malgrat no haver treballat en el període prescrit en la normativa general. Doc 2.3.