Informació complementària als Documents per a l’organització i la gestió dels centres 2014-2015. Escrit i presentació que complementa la informació del document Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària (Documents per a l’organització i la gestió dels centres 2014-2015).

Escrit enviat a les direccions

Presentació amb els canvis pel curs 2014-15