Informació de la permanent de Salut Laboral del Baix Llobregat. Desembre 2011