Mesures d’actuació davant les temperatures elevades

El Departament d’Ensenyament ha publicat aquest document que té com a finalitat donar a conèixer als…

Les altes temperatures als centres educatius a Inspecció de Treball

Portem més de deu dies del mes de juny amb altes temperatures que depassen àmpliament les…

Què hem de fer en cas d’incompliment de la normativa de temperatures. Com reclamar

Normativa REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut…

Normativa sobre temperatures: ni menys de 17º ni més de 27º

Normativa LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. (BOE núm. 269 publicat…

Informació de la permanent de Salut Laboral del Baix Llobregat. Desembre 2011