Inscripció en opos 08

La distribució de les places per cossos i especialitats és la següent:

Nombre de places que es convocaran
Codi……..Cos…………………………………………………………….Nombre

597……….Mestres………………………………………………………….5.570

590……….Cos de professors d’ensenyament secundari……………..455

591……….Cos de professors tècnics de formació professional……..551

592……….Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes…………….106

595……….Cos de professors d’arts plàstiques i disseny……………….83

596……….Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny……….15

Total………………………………………………………………………….6.740

Enllaç amb Generalitat per formularis i d’altres