Instància de reclamació respecte el curs de direccions

La setmana passada vam entrar per registre una instància de reclamació respecte el fet que el personal docent de l’Ajuntament havia d’informar a les direccions per poder apuntar-se al curs que ofereix el Departament que serà prerequisit per accedir al lloc de direcció en el proper concurs.


Aquí està la instància: 

I ens han fet arribar la resposta: 

Pensem que no és prou justificativa i que es podrien haver buscat altres mecanismes de contacte amb els docents interessats, com per exemple que enviessin direcament un e-mail al CEB amb les dades necessàries. 

Per altra banda, exigim una via directa de comunicació entre el personal de les escoles i RRHH del CEB i que no facin responsables a les direccions dels centres de la gestió del personal -que és responsabilitat de RRHH- que prou feina tenen amb les tasques pròpies de direcció.