Instància per campanya sobre l’escola pública

Al febrer vam presentar una instància al Consorci d’Educació, a l’Alcaldessa de Barcelona, Al Comissionat d’Educació, a la Regidora de drets socials i a tots els grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona reclamant un compromís per fer campanya promocionant la matriculació a l’escola pública.

També hem demanat explicacions en una reunió amb el Comissionat i hem escrit un article respecte el projecte Escola Nova 21 i Xarxes pel canvi, projectes que han generat noticies als mitjans públics on es discriminen les escoles públiques que estan en altres xarxes que no s’anomenen “xarxes pel canvi”.

Aquesta és la instància

I aquesta ha sigut la resposta: Resposta PDF

Des de CGT pensem que, tot i que enguany s’ha fet alguna acció més per informar sobre les escoles públiques, no és suficient i que cal un compromís ferm des de totes les administracions per dissenyar campanyes on es mostri la realitat de les escoles públiques: que són centres on, gràcies a la diversitat i a la professionalitat i esforç del professorat, hi ha qualitat educativa, un alt grau d’innovació i que són garants de l’equitat social malgrat les retallades sagnants que hi ha hagut i continua havent a l’educació pública. 

El districte de Ciutat Vella ha participat en la producció d’un vídeo impulsat per l’assemblea de mestres de Ciutat Vella. Reclamem que es faci difusió als mitjans públics d’aquest vídeo i que se’n produeixi un per cada districte de Barcelona. 
image_pdfimage_print