Instàncies al Consorci d’Educació repecte borses i concurs de trasllats

Hem fet dues instàncies al Consorci d’Educació després d’haver fet varies demandes per e-mail que no han rebut resposta.

Instància respecte borses, catalogació de llocs de treball i habilitacions:

Instància obre el requeriment del nivell C2 de català per ocupar una plaça d’anglès a una escola d’adults: 

Resposta del Consorci: